Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 4 - Grovfoder

Session 4,1 Dyrkning af majs til ensilering
Hvordan produceres energifoder til højtydende malkekøer bedst og billigst, på traditionel vis og med nye metoder? Hvordan gennemføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse? Sessionen giver bud på, hvordan dyrkningen af græs optimeres ved ændringer af etablering og valg af sorter og blandinger.

Mødeleder:
Vagn Rasmussen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Nye majssorter til ensilering og gødskning af majs.

Martin Mikkelsen, landskonsulent, Landcentret, Planteavl
Show Resume

Kamdyrkning af majs.

Christian Bugge Henriksen, adjunkt, KVL
Show Resume

Optimal anvendelse af de nye ukrudtsmidler i majs.

Bent Lune Nielsen, konsulent, LandbrugsRådgivning Østjylland, Vejle
Show Resume

Session 4,2 Topudbytter i kløvergræs og majs som suppleringsfoder
Hvordan optimeres dyrkningen af kløvergræs og anvendelse af majs som suppleringsfoder? Sessionen giver bud på, hvordan dyrkningen af græs optimeres ved ændringer af etablering og god management.

Mødeleder:
Vagn Rasmussen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.
Majsensilage som suppleringsfoder. Martin Riis Weisbjerg, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume
Nye udlægningsmetoder til udlæg af kløvergræs og de nye blandinger til slæt. Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Session 4,3 Afgræsning og bedre N-udnyttelse
N-overskuddet i marken ved afgræsning er ofte stort. Sessionen giver bud på, hvordan dette N-overskud kan begrænses ved ændringer i management både på mark og i stald.

Mødeleder:
Vagn Rasmussen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Arter, sorter og tilbud.

Karen Søegaard, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Suppleringsfoderets sammensætning.

Peter Lund, forsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Begrænset afgræsningstid.

Troels Kristensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Session 4,4 Effektiv håndtering af grovfoder fra mark til krybbe
Hvordan øges effektiviteten og kvaliteten ved bjærgning af grovfoder? Gennem valg af de rigtige maskinkombinationer. Registrering af mængder og kvalitet giver derudover mulighed for en professionel management og en opfølgende rådgivning.

Mødeleder:
Lars Iversen, gårdejer, Landsudvalget Byggeri og Teknik

Maskinkombinationer til etablering af jævne græsmarker.

Carl Høj Laursen, maskinkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show
(3 MB)
Resume

Hurtige og gode metoder til overdækning af markstak og lager.

Kim Brodersen, maskinkonsulent, Bygnings- og Maskinkontoret Show Resume

Finsnitteren registrerer fugtighed og udbytte.

Morten Haastrup, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Sidst bekræftet: 13-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18