Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 9 - Driftsøkonomi

T Session 9,1Landbrugsproduktion til verdensmarkedspriser
Sessionen giver indblik i, hvad der rører sig på verdensmarkedet for landbrugets produkter, så landmanden får kendskab til, hvilke trends der kan forventes i fremtiden. Erfaringer og trends fra andre lande vil påvirke planteavlerens muligheder i Danmark.

Mødeleder:
Asger Christensen, gårdejer, Landsudvalget for Driftsøkonomi

Faktorer i verdenshandlen, der påvirker landbruget.
Søren Frandsen, direktør, Fødevareøkonomisk Institut Show Resume
Hvilke politiske strømninger kan vi forvente fra EU fremover? Jacob Bagge Hansen, kontorchef, Landbrugsraadets kontor i Bruxelles
Show Resume
Landbrugsproduktion uden statsstøtte - praktiske erfaringer fra New Zealand og Australien.
Andreas Østergaard, konsulent, KWS Scandinavia Show Resume

Session 9,2 Risikostyring med finansielle instrumenter og handel med råvarer
Hvilke tiltag inden for finansiering og handel med landbrugsprodukter kan den enkelte landmand sætte i værk for at ruste sin bedrift til at være konkurrencedygtig i en situation med liberale markeder for landbrugsprodukter?

Mødeleder:
Asger Christensen, gårdejer, Landsudvalget for Driftsøkonomi

Handel med futures, herunder gevinster, risici og krav til landmanden.

Hans Fink Pedersen, konsulent, Landscentret, Økonomi og Jura Show Resume

Kornfutures er billigste lagerfacilitet.

Hans Luunbjerg, Cand. Agro, Kejrup Show Resume

Futures og optioner - hvis du vil optimere dit kornsalg.

Hans Christian Haugaard, afdelingsleder, Jyske Bank Show Resume

Session 9,3 Planlæg skat og finansiering
Foretag en skattemæssig og finansiel planlægning på bedriften, så skattebetalingen og finansieringen af bedriften passer til den strategiske situation, bedriften befinder sig i.

Mødeleder:
Henrik Berthelsen, husmand, Landsudvalget for Planteavl

Finansstrategi for bedriften.

Jeanette Brogaard, specialkonsulent, Landscentret, Økonomi og Jura
Show Resume

Finansielle produkter der passer til landbruget i et liberalt marked.

Finn Døssing, Nykredit Show Resume

Skattemæssige overvejelser vedrørende finansiering.

Knud Schou Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Skat, Økonomi og Jura
Show Resume

Session 9,4 Sælg den mindre bedrift bedst muligt - udnyt tiden indtil salg
Hvordan gør du bedriften klar til salg, optimerer skattebetalingen og sikrer en fornuftig aflønning af egen arbejdstid, indtil bedriften skal sælges? Specielt på bedrifter, hvor der i dag ikke er fuldtidsarbejde.

Mødeleder:
Henrik Berthelsen, husmand, Landsudvalget for Planteavl

Hvordan aflønnes ejerens tid bedst på bedriften indtil salg?

Heidi Hundrup Rasmussen, projektleder, Landscentret, Økonomi og Jura Show

Resume

Skattemæssig planlægning ved ophør.

Inge Kjeldsen, specialkonsulent, Landscentret, Økonomi og Jura Show

Planlæg bedriftens udseende for at opnå optimalt salg.

Jan Kjær Madsen, afdelingsleder, Landscentret, Udvikling og Centerservice Show

Sidst bekræftet: 11-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18