Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 1 - Planteværn

Session 1,1 Planteværn i korn
Strategier for plantebeskyttelse i korn i 2006 præsenteres. Med vægt på gennemgang af resultaterne fra årets landsforsøg.

Mødeleder:
Per Kudsk, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Ukrudtsbekæmpelse i vinter - og vårsæd - resultater fra Landsforsøgene
Jens Erik Jensen, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn - resultater fra Landsforsøgene

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Session 1,2 Ukrudt forgår ikke så let!
Ukrudt som tidsler, gråbynke og kæmpe bjørneklo trives godt i agerlandet. Hvilken indsats er nødvendig for at holde rodukrudt og landskabsukrudt i skak?

Mødeleder:
Poul Henning Petersen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl

Bekæmpelse af rodukrudt i landbrugsafgrøder - oversigt over eksisterende viden.

Solvejg K. Mathiassen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

Strategi mod tidsler - hvad gør vi i praksis?

Lars Andresen, konsulent, Storstrømmens Planteavls-rådgivning
Show Resume

Hvordan går kampen mod kæmpe bjørneklo, og er den nye bekendtgørelse et brugbart værktøj?

Carl Burchardi Show
(3 MB)
Resume

T Session 1,3 Svampesygdomme
Nyeste viden om svampebekæmpelse i korn
?

Mødeleder:
Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl

Septoriasvampens følsomhed over for triazoler.

Karin Thygesen, Ph.d.studerende, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Skal strobiluriner fortsat bruges i hvede? Danske og udenlandske erfaringer.

Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

En model for fungicidanvendelse i vinterhvede.

Jens Erik Ørum, seniorforsker, Fødevare-økonomisk Institut Show Resume

Session 1,4 Nyt om Fusarium
Fusariumtoksiner er uønskede i foder og fødevarer. Hvor stort er indholdet af toksiner i korn, og hvilke muligheder er der for at undgå toksindannelse?

Mødeleder:
Jon Birger Pedersen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl

Sidste nyt om Fusarium i korn og majs.

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Værktøj til risikovurdering af Fusariumtoksiner i hvede.

Jens Due Jensen, stud. agro., KVL Show Resume

Dyrkningskrav til korn - en nødvendighed?

Steen Randers Knudsen, agronom, DLG Østjylland Show Resume

T Session 1,5 Pesticider i miljøet
Pesticidrester i grundvand og fødevarer er uønskede, men kan ikke helt undgås. Det belyses, hvilken betydning pesticider kan have på omgivelserne.

Mødeleder:
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret, Planteavl

Farligheden af fyldstoffer i pesticider.

Ole Jensen, registreringschef, Syngenta Crop Production A/S

Show Resume

Hvordan påvirker pesticider og mangan vores sundhed?

Henrik Rye Lam, senioforsker, Danmarks Fødevareforskning Show Resume

Kombinationseffekter af pesticider.

Per Kudsk, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Glyphosat i små vandforsyninger og sidste nyt fra grundvandsovervågningen.

Walter Brüsch, geolog, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser Show Resume

T Session 1,6 Nye bekæmpelsesmidler
Firmaerne præsenterer nye bekæmpelsesmidler og deres egenskaber. Hvad er de specielt egnet til, og hvordan anvendes de optimalt?

Mødeleder:
Solvejg K. Mathiassen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Formulering af bekæmpelsesmidler har betydning for brugeren og miljøet - Ally ST som eksempel.

Lars Byberg, miljø- og kvalitetskonsulent, DuPont Agro Show Resume

Bell - et nyt bredspektret fungicid til brug i korn.

Jørgen Lundsgaard, teknisk chef, BASF A/S Show Resume

Acanto Prima - et nyt svampemiddel designet til byg.

Martin Clausen, produktchef, Syngenta Show Resume

Proline - seneste forsøgsresultater.

Klaus Heltbech, Bayer CropScience Show Resume

Atlantis - seneste forsøgsresultater.

Niels Bjerre, registrering, Bayer CropScience Show Resume

T Session 1,7 Ukrudtsbekæmpelse - nye muligheder
Ukrudtsbekæmpelse med mindst mulig indsats og optimering af økonomien er den stadige udfordring. Der præsenteres bud på, hvordan dette mål forfølges.

Mødeleder:
Jens Erik Jensen, konsulent, Landscentret, Planteavl

Planteværn Online i majs.

Per Rydahl, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Kan klorofylfluorescens måle virkningen af herbicider?

Jens Streibig, professor, KVL, Jordbrugsvidenskab Show Resume

Har ukrudtsmidlet virket? Et nyt kit præsenteres.

Helle Weber Ravn, seniorforsker, Danmarks Miljøundersøgelser, Terrestrisk Økologi
Show Resume

Session 1,8 Sprøjteteknik
En velvalgt sprøjteteknik er forudsætningen for et godt resultat af sprøjtearbejdet. Sprøjtearbejdet skal være både rationelt og foregå på en måde, der ikke skader omgivelserne.

Mødeleder:
Jens Johnsen Høy, landskonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik

Nyt sprøjteteknikmodul i Planteværn Online.

Per Rydahl, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Gevinster ved investering i store nye marksprøjter.

Hans Thostrup, maskinkonsulent, Byggeri og Teknik I/S
Show Resume

Nye regler for påfyldning og rengøring af marksprøjter.

Poul Henning Petersen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Sidst bekræftet: 13-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18