Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 10 - Kartofler

Session 10,1 Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler
Årsmødet afholdes som en del af Plantekongressen. Formanden aflægger beretning med orientering om aktiviteter gennemført i årets løb. Fælleskontrollen med Kartoffelfremavl forelægger resultatet af avlskontrollen med præ-basis læggekartofler i 2005. Beretning om de gennemførte aktiviteter og projekter ved Kartoffelafgiftsfonden i 2005.

Mødeleder:
Jens Christensen, gårdejer, Specialudvalget for Kartofler

Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler.

Carl Heiselberg, formand, specialudvalget for Kartofler Show Resume

Resultater af avlskontrollen med præ-basis læggekartofler 2005.

Lars Møller, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Kartoffelafgiftsfondens beretning.

Thyge Thoustrup , bestyrelsesformand, Kartoffelafgiftsfonden Show Resume

Session 10,2 Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler
Plantedirektoratet svarer på spørgsmål vedrørende avlskontrollen med læggekartofler samt om aktuelle emner. Fokusområder i kartoffelproduktionen, som kan hæve udbytteniveauet.

Mødeleder:
Carl Heiselberg, formand, Specialudvalget for Kartofler

Plantedirektoratets beretning.

Henrik Ipsen Pedersen, inspektør, Plantedirektoratet Show Resume
Sameksistens mellem GM- og ikke-GM-afgrøder. Svend Pedersen, specialkonsulent, Plantedirektoratet
Show Resume

Stay Green - udbytteoptimering i stärkelsespotatis.

Lars Wiik, forskningsledare, SLU Alnarp Show Resume

Session 10,3 Planteværn i kartofler og lagring af kartofler
Hvornår er det skimmelvejr? Kan man sprøjte mod spredning af virus? Hvad koster et kartoffellager?

Mødeleder:
Carl Heiselberg, formand, Specialudvalget for Kartofler

Spredning af kartoffelskimmel og nye planteværnsmodeller.

Bent J. Nielsen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Produktion af virusfri læggekartofler.

Lars Monrad Hansen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Indretning af kartoffellager.

Gunner Schmidt, maskinkonsulent, Byggeri og Teknik I/S
Show Resume

Session 10,4 Markforsøg i kartofler 2005
Gennemgang af de vigtigste resultater af årets kartoffelforsøg inden for planteernæring, planteværn og sortsafprøvning samt produktionsresultater i kartofler.

Mødeleder:
Carl Heiselberg, formand, Specialudvalget for Kartofler

Resultater fra Landsforsøgene 2005.

Lars Møller, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Sammenhæng mellem forekomst af fritlevende nematoder, rodfiltsvamp og rust i kartofler.

Henrik Pedersen, konsulent, AKV Langholt AmbA Show Resume

Økonomi i industrikartofler.

Martin Andersen, konsulent, LandboNord
Show Resume

Session 10,5 Gødskning af kartofler
Resultater af et omfattende forsøgsarbejde med Fertigation ved St. Jyndevad Forsøgsstation.

Mødeleder:
Carl Heiselberg, formand, Specialudvalget for Kartofler

Nye strategier for kvælstofgødskning i kartofler.

Poul Erik Lærke, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Røddernes betydning for optagelse af vand og kvælstof i kartofler.

Mathias Neumann Andersen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Beslutningsstøtte til styring af vanding og kvælstofgødskning i kartofler.

Finn Lars Plauborg, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Sidst bekræftet: 18-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18