Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 11 - Korn og frø

Session 11,1 Topudbytter i rajgræs og strandsvingel til frø
Formålet med sessionen er at fokusere på dyrkningssikkerheden i frøproduktion af alm. rajgræs og strandsvingel ved at integrere kvælstofstrategi, vækstregulering og fungicidindsats.

Mødeleder:
Torben Hansen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Kontrol med græsukrudt i alm. rajgræs.

Kenneth Svensson, konsulent, LandboCentrum Show Resume

Vækstregulering af alm. rajgræs, skal - skal ikke?

Christian Haldrup, landskonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Behov og muligheder for bekæmpelse af sygdomme i rajgræs og strandsvingel.

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Optimal gødskning af strandsvingel.

Birte Boelt, forskningsleder og René Gislum, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Flere års avl på samme udlæg.

Birte Boelt, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Session 11,2 "Hvede som grisen vil have det"
Formålet med sessionen er at præsentere aktuel viden om forskelle i hvedesorternes foderværdi, deres modtagelighed over for Fusarium og dyrkningsstrategier for vinterhvede til foder.

Mødeleder:
Finn Pedersen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Hvad vil grisen ha'?

Gitte Hansen, svinebrugskonsulent, Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning
Show Resume

Sorter af vinterhvede, forskelle i foderværdi og modtagelighed over for Fusarium.

Jon Birger Pedersen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Kvælstofstrategi i vinterhvede - hvordan optimerer man anvendelsen af husdyrgødning?

Torkild Søndergaard Birkmose, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Fungicidstrategier på basis af sort og med fokus på kvalitet - herunder Fusarium.

Troels Toft, seniorkonsulent, Patriotisk Selskab Show Resume

Session 11,3 "Maltbyg lige til øllet"
Kan dyrkningssikkerheden i produktion af maltbyg øges ved at integrere sortsvalg, kvælstofstrategi og fungicidindsats? Den danske maltbygproduktion varierer betydeligt fra år til år. Det skyldes dels varierende efterspørgsel på eksportmarkedet og dels en svingende produktkvalitet.

Mødeleder:
Peter Iuel, godsejer, Petersgaard

Maltbygsorter, hvad efterspørger markedet?

Kim Jørgensen, direktør, Danish Malting Group Show Resume

Kvælstof - hvordan rammer man et passende proteinindhold?

Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Fungicidindsats på basis af sort og med fokus på kvalitet - herunder Fusarium.

Jens Ole Pedersen, konsulent, LandboSjælland Show Resume

Session 11,4 Raps til den store guldmedalje!
Formålet er at øge dyrkningssikkerheden af vinterraps. De danske og udenlandske resultater gennemgås med fokus på etablering, sortsvalg, gødskning, bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og sygdomme samt vækstregulering.

Mødeleder:
Torben Hansen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Etablering og vækstregulering af vinterraps.

Christian Haldrup, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Tidspunkt og mængder af kvælstof, kalium og mikronæringsstoffer.

Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Behov og muligheder for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i vinterraps.

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Session 11,5 Markbrug Mod nye Mål
Markbrug Mod nye Mål sætter fokus på indtjeningen i markbruget. Målet er, at landmænd, der deltager i kampagnen, øger deres indtjening med 500 kr. pr. ha. Kampagnen peger på en række indsatsområder, der sættes i værk, afhængigt af forholdene på den enkelte bedrift.

Mødeleder:
Henrik Høegh, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Markbrug Mod nye Mål - Hvad går det ud på? Jens Bach Andersen, planteavlskonsulent, Vesthimmerlands Landboforening
Show Resume
Sæt mål i markbruget, følg op og forøg fortjenesten.
Ole Møller Hansen, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Sådan finder vi 500 kr. pr. ha og lidt mere!
Hans Raun, konsulent, LandbrugsRådgivning Østjylland Show Resume

Sidst bekræftet: 11-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18