Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 31-10-2005

Plantekongres 2006

Tema 12 - Økologisk jordbrug

T Session 12,1Økologiske vårbygsorter
Vårbyg udgør 50 pct. af det økologiske kornareal. Men hvordan skal man vælge sine sorter i forhold til dyrkningssystem og forekomst af ukrudt?

Mødeleder:
Margrethe Askegaard, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning

Sortsblandingers udbyttestabilitet og udbyttepotentiale.

Hanne Østergård, forskningsspecialist, Forskningscenter Risø Resume

Forskellige sorters konkurrenceegenskaber over for ukrudt.

Preben Klarskov Hansen, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Resume

Værdien af sygdomsresistens i økologisk dyrket vårbyg.

Mogens Støvring Hovmøller, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Resume

Økologiske landsforsøg med kornarter og - sorter.

Inger Bertelsen, økologikonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Session 12,2 Økologisk kvalitetskorn til eksport
Stigende krav til korn, ikke mindst konsumkorn til eksport, kræver omhyggelig videnbaseret management. Hvad skal der til?

Mødeleder:
Henrik Refsgaard, gårdejer, Økoland

Kundernes krav på eksportmarkedet.

Christian Petersen, planteavlskonsulent, Økologisk Landsforening Resume

Høstvarsling.

Kjeld Forsom, k onsulent, Landwirtschaftl. Hauptverein
Show Resume

Lagerstyring - krav og værktøj.

Peter Mejnertsen, økologikonsulent, Landscentret, Planteavl
Show Resume

Rensning og opbevaring af øko-korn i praksis.

Jens Johnsen Høy, landskonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik
Show Resume

Session 12,3 Økologiske kornsædskifter
Kløvergræs i sædskiftet påvirker effekterne af efterafgrøder og husdyrgødning på kornudbytter og ukrudtsforekomst. Sessionen giver et indblik i den dynamik, der eksisterer i et sædskifte.

Mødeleder:
Inger Bertelsen, økologikonsulent, Landscentret, Planteavl

Kløvergræsgrøngødning som omdrejningspunkt.

Jørgen Eivind Olesen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum
Show Resume

Den langsigtede effekt af kløvergræs-grøngødning og efterafgrøder på udviklingen af kvik og tidsler.

Ilse A. Rasmussen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

Økologiske landsforsøg med nedmuldning af forfrugt, efterafgrøder og blandsæd.

Michael Tersbøl, Økologi konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Session 12,4 Produktion af økologisk kløver- og græsfrø
Økologisk græs- og kløverfrø kan blive en vigtig eksportvare, hvis vi øger kvaliteten og dyrkningssikkerheden.

Mødeleder:
Peter Mejnertsen, økologikonsulent, Landscentret, Planteavl

Varslingssystem for kløversnudebiller. Lars Monrad Hansen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume
Anbefalinger vedrørende økologisk græsfrøavl.
Birte Boelt, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume
Kløver- og græsfrøproduktion til eksport er et fokusområde i Sverige.
Thorsten Rahbek Pedersen, regional rådgivar, Jordbruksverket Show Resume

Session 12,5 Produktion af økologisk såsæd
Det er af vital betydning for økologisk planteproduktion, at udsæden er sund.

Mødeleder:
Michael Tersbøl, økologikonsulent, Landscentret, Planteavl

Udsædbårne sygdomme i økologisk såsæd - betydning og skadetærskler.

Bent J. Nielsen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Nye diagnosemetoder til udsædbårne sygdomme.

Annemarie Fejer Justesen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show Resume

Mulighederne for bekæmpelse af udsædbårne sygdomme i økologisk såsæd.

Anders Borgen, konsulent, Agrologica Show Resume

Resultater for termisk bejdsning af udsæd.

Gustaf Forsberg, doktor, Thermoseed Show Resume

Sidst bekræftet: 12-01-2006 Oprettet: 31-10-2005 Revideret: 31-10-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18