Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 31-10-2005

Plantekongres 2006

Tema 13 - Bioenergi
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 13,1 Flydende biobrændstoffer i Danmark nu?
EU lægger op til, at der skal tilsættes biobrændstoffer til benzin og diesel for at erstatte nogle af de tilsætningsstoffer, der bruges i dag. Rapsolie kan tilmed erstatte fyringsolie. Men hvad mener Regeringen er vejen frem?

Mødeleder:
Anne Marie Zinck, fuldmægtig miljøkonsulent, Dansk Landbrug

Hvor tæt er vi på at producere ethanol til transport i Danmark?

Preben Birr-Pedersen, Elsam A/S Show Resume

Skive Kommune bygger næsten CO2 frit rådhus.

Michael Petersen, Skive Kommune Show Resume

Hvilke råvarer kan omsættes til biobrændstof?

Henrik Haugaard-Nielsen, forsker Ph.d., Forskningscenter Risø
Show Resume

Regeringens politik med hensyn til biobrændstoffer

Claus Andersen, kontorchef, Energistyrelsen
Show

Session 13,2 Producér energi og beskyt vores vand
Nitratudvaskningen fra flerårige energiafgrøder er meget lav, og det samme gælder pesticidforbruget. Dermed kan energiproduktion kombineres med beskyttelse af vandmiljøet.

Mødeleder:
Knud Skøtt Christensen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Eksempler på grundvandsbeskyttelse med energiafgrøder.

Uffe Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Energiafgrøder i indsatsplanen for Ringkøbing Fjord.

Ingeborg Svennevig, projektchef, Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljø Show
(3 MB)
Resume

Hvem vil købe energiafgrøder?

Viktor Jensen, ingeniør, DFP A.m.b.a. Show Resume

Øg dækningsbidraget ved at producere både energi og miljø.

Irene Wiborg, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Sidst bekræftet: 13-01-2006 Oprettet: 31-10-2005 Revideret: 31-10-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18