Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Tema 3 - Markteknik

Session 3,1 Faste kørespor
Er faste kørespor løsningen på problemet med tunge maskiner på våd jord og i græsmarker? Udenlandske forsøg har vist, at faste kørespor i dyrkningsarealet giver op til 10 pct. udbytteforøgelse, samtidig med en besparelse på 50 pct. i brændstofforbrug og ca. 10 pct. i gødningsforbrug.

Mødeleder:
Jens Gammelgaard, gårdejer, Landsudvalget Byggeri og Teknik

Hvorfor faste kørespor - hvilke problemer løser de, og kan man tjene penge på dem?

Lars Munkholm, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

Faste kørespor i Australien.

Hans Henrik Pedersen, teknik konsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik
Show Resume

Omlægning til faste kørespor - erfaringer fra Danmark.

Ole Green, gårdejer, agroingeniør, Green Agro
Show Resume

Session 3,2 Reduceret jordbearbejdning
Sessionen gør status på mange års forsøg og innovation inden for reduceret jordbearbejdning, med fokus på barrierer og muligheder.

Mødeleder:
Jacob Winther Nymand, konsulent, Landscentret, Planteavl

Erfaringer med reduceret jordbearbejdning.

Bente Andersen, konsulent, LandbrugsRådgivning Østjylland, Horsens
Show Resume

Praktiske erfaringer med reduceret jordbearbejdning.

Niels Ebbe Bruun, gårdejer, Sole Landbrug Show Resume

Overblik over de sidste 6 års forsøg med redskaber til reduceret jordbearbejdning.

Jens Johnsen Høy, landskonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik
Show Resume

T Session 3,3 Markrobotter
Der er mange tiltag inden for robotteknologien i landbruget. I indlæggene gennemgås eksempler på denne teknologi og de perspektiver og muligheder, der hermed åbnes - markrobotter (AgroBotter) og en præcisionsteknik, der kan gøre en forskel.

Mødeleder:
Carl Christian Kirketerp, proprietær, Landsudvalget Byggeri og Teknik

En selvkørende radrenserrobot.

Michael Nørremark, Ph.d.-stud., KVL, Miljø, ressourcer og Teknologi

Show
(3 MB)
Resume

Kombination af GPS og Computer Vision for sikker udendørs robot navigation.

Hans Jørgen Andersen, lektor, Aalborg Universitet Show Resume

Mikrosprøjtning med én dråbe pr. ukrudtsplante.

Ivar Lund, Ph.d.-stud., Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm
Show Resume

Session 3,4 Transport, flådestyring og logistik
Der er mange transportopgaver på bedriften. Ved anvendelse af IT-teknologi kan man optimere transporten og dermed spare både tid og penge. Der gives en række eksempler.

Mødeleder:
Ejnar Kirk Thomsen, gårdejer, Landsudvalget Byggeri og Teknik

Næringsstofkompagniet Tuse Næs.

Flemming Jørgensen, gårdejer, Næringsstofkompagniet Tuse Næs Show

Krav til funktionalitet i fremtidens flådestyrings-systemer.

Claus G. Sørensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm
Show Resume

Flådestyring - hvad kan vi bruge det til i landbruget?

Hans Henrik Pedersen, konsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik
Show Resume

Sidst bekræftet: 11-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18