Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema G - Grovfoder

Session G1: Teknik til produktion af grovfoder
Vi præsenterer ny teknik, som giver nye muligheder for en sikker og stabil produktion af grovfoder af høj kvalitet.

Etablering af kløvergræs - set fra maskinsiden. Carl Høj Laursen, maskinkonsulent, Landscentret
Show Resume
Teknik til måling af udbytte og tab gennem grovfoderkæden. Ole Green, forskningsassistent, Danmarks JordbrugsForskning
Show
(1,6 MB)
Resume
Læsning og transport af grovfoder. Flemming Hedegård, maskinkonsulent, Byggeri og Teknik I/S
Show Resume
Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.

Session G2: Bedre grovfoderkvalitet
Optimering af kvaliteten er fortsat vigtig i grovfoderdyrkning. Vi præsenterer nye muligheder og ser på det nye fodervurderingssystem NorFor.

Valg af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.
Kvalitet af grovfoder ved forskellige udviklingstrin. Martin Weisbjerg, vid.ass., Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Græsprognose for afgræsning og slæt. Karen Søegaard, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Hvordan vurderer NorFor værdien af grovfoder? Rudolf Thøgersen, specialkonsulent, Landscentret
Show Resume

Session G3: Græsmanagement
Hvordan får du det optimale ud af græsmarken? Optimér produktionen af græs ved at vælge de rigtige sorter, arter og gødninger. I et pilotprojekt forøges N-kvoten ved et dokumenteret højere udbytte - hvad er erfaringerne hermed? Selen og dets betydning er stadig aktuelt.

Aktuelt nyt fra landsforsøgene om dyrkning af græs.
Bent Halkjær Hedegaard, konsulent, Hedens og Fjordens Landbrugscenter Show Resume
Korrektion af N-kvote for højere udbytte i foderafgrøder. Erik Helbo Bjergmark, planteavlskonsulent, Sydvestjysk Landboforening
Show Resume
Selen gødskning Bent T. Christensen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume

Session G4: Majsmanagement
Sådan optimerer og maksimerer du produktionen af majs på baggrund af den nyeste viden og de seneste erfaringer.

Sorter af majs til helsæd, kolbemajs, kernemajs og energi.
Martin Mikkelsen, landskonsulent, Landscentret Show
(1,8 MB)
Resume
Samensilering af majs og roer høstet som helplante.
Ole Grønbæk, produktschef, DLF-Trifolium A/S

Show Resume
Hvordan får vi merudbytte i kammajs? Christian Bugge Henriksen, adjunkt, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show
(2,1 MB)
Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18