Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema A - Planteværn

Session A1: Planteværn i kornrige sædskifter
Hvad er en god strategi for plantebeskyttelse i kornrige sædskifter? Få gode råd til, hvordan du bedst holder de besværlige ukrudtsarter, herunder græsukrudtet i skak, og hvilken strategi du skal bruge mod svampesygdomme og hvedegalmyg. Vi præsenterer resultaterne fra Landsforsøgene 2006.

Svampebekæmpelse i hvede, vårbyg og raps. Status for monitering af Fusariumtoksiner.
Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret Show Resume
Ukrudtsbekæmpelse i kornrige sædskifter belyst med resultater fra Landsforsøgene.
Poul Henning Petersen, landskonsulent, Landscentret Show
(1,8 MB)
Resume
Har hvedegalmyg betydning i Danmark? Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret
Show Resume

Session A2: Sidste nyt om kornsvampe
I denne session får du en dyberegående forståelse af svampesygdommenes biologi, spredning og bekæmpelse. Vi præsenterer de nyeste forskningsresultater.

Forsvar mod meldug i byg.

David Collinge, professor, Plantebiologi, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show Resume
Ramularia i byg. Epidemiudvikling - hvad kommer den fra? Anne Christiansen, specialestuderende, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Rangordning af fungicider til septoria bekæmpelse. Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume

Session A3: Nyt om plantebeskyttelsesmidler
Producenterne arbejder konstant med at udvikle nye produkter og forbedre de eksisterende. Kvalitetssikring er grundlæggende for producenterne, men er der med internationaliseringen risiko for at danske landmænd får leveret falske produkter af tvivlsom kvalitet?

Erfaringer med fungiciderne BELL i korn og CANTUS i raps. Stefan Ellinger, marketingchef, BASF A/S
Show
(1,7 MB)
Resume
Bedre formuleringer af planteværnsmidler. Anita Wengel, manager, Formulation Development, Cheminova A/S
Show:
Dansk
Engelsk
Resume
Sælges ikke-tilladte planteværnsmidler i Danmark? Bjarne M. Petersen, salgschef, DuPont
Show Resume

Session A4: Fremtidens sprøjtning
En god sprøjteteknik er væsentlig, når du skal have et godt resultat i afgrøderne og udnytte midlerne optimalt. Vi præsenterer den nyeste viden og de seneste tekniske fremskridt inden for sprøjter og giver et bud på fremtidens sprøjte.

Sprøjteteknikkens betydning for optimal effekt af plantebeskyttelsesmidler.
Peter Kryger Jensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning Show
(1,2 MB)
Resume
Tekniske fremskridt på markedets nye marksprøjter. Hans Thostrup, maskinkonsulent, Byggeri og Teknik I/S
Show
(5 MB)
Resume
Robotsprøjtning - vision eller illusion? Svend Christensen, forskningschef, Danmarks JordbrugsForskning
Show
(2 MB)
Resume

Session A5: Pesticidplanen til diskussion - 1
Praksis har vist, at det er svært at nå ned på en behandlingshyppighed på 1,7. Hvor kommer det tal fra? Er det urealistisk, eller kan det lade sig gøre ved at tage nye virkemidler i brug? (fortsættes i A6)

Hvorfor nu lige 1,7 i behandlingshyppighed?
Jens Erik Ørum, seniorforsker, Fødevareøkonomisk Institut

Show Resume
Potentiale for nedsættelse af pesticidforbruget ved anvendelse af Planteværn Online.
Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning Show Resume
Hvorfor nåede demonstrationslandbrugene ikke ned på 1,7?
Jens Erik Jensen, specialkonsulent, Landscentret Show Resume
Midler til at nå ned på 1,7. Per Nylykke, kontorchef, Miljøstyrelsen

Session A6: Pesticidplanen til diskussion - 2
Paneldiskussion med forskere, embedsmænd og rådgivere på baggrund af indlæggene i session A5. Er det formålstjenligt at få behandlingshyppigheden ned på 1,7?

Fortsættelse af session A5.

Hvorfor skal behandlingshyppigheden ned på 1,7? Rikke Lundsgaard, konsulent, Danmarks Naturfredningsforening
Manuskript
Per Nylykke, kontorchef, Miljøstyrelsen
Henrik Høegh, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

T Session A7: Ny planteværnsforskning
En blandet buket med tre forskningsbaserede indlæg. De viser, at der er et kompliceret samspil mellem naturen og plantedyrkning, og at naturen løbende er i stand til at tilpasse sig nye teknologiske tiltag.

Synergi mellem pesticider - er der en risiko for effekter i miljøet? Nina Cedergreen Forchhammer, lektor, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet Show
(2 MB)
Resume
Ny aggressiv gulrust har spredt sig over det meste af verden - kommer det til Danmark?
Mogens Hovmøller, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show
(2,5 MB)
Resume
Ti års erfaringer med genmodificerede afgrøder i Nordamerika: Kan vi lære noget?
Christian Andreasen, lektor, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet Show Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18