Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema B - Gødskning

T Session B1: Røddernes skjulte potentiale
Røddernes egenskaber er vanskelige at udforske. I sessionen vil du høre tre forskellige eksempler på, at røddernes egenskaber kan variere utroligt meget, og at det har meget stor praktisk betydning.

Bygsorter med mange rodhår udnytter fosfor bedre. Tara Singh Gahoonia, l ektor, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show Resume
Hvis en del af rodnettet mangler vand, kan man få hele planten til at spare. Mathias N. Andersen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show
Resume
Hvad bestemmer afgrøders roddybde, og hvordan kan vi bruge det til at opnå bedre udnyttelse af kvælstof?
Kristian Thorup-Kristensen, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning Show Resume

Session B2: Mangan og andre mikronæringsstoffer
Mangan er et drilsk mikronæringsstof. Vi kan nu præsentere en række nye resultater, der giver bedre forståelse af næringsstoffet og planternes optagelse. Vi præsenterer også ny viden om andre mikronæringsstoffer.

Ny metode til sikker diagnosticering af manganmangel.
Søren Husted, lektor, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show
(4 MB)
Resume
Effektive gødskningsstrategier til afhjælpning af manganmangel. Kristian Holst Laursen, forskningsassistent, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet Show Resume
Mikronæringsstoffer - er der et udækket behov? Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret
Show'
Resume

Session B3: Resultater af gødningsforsøg i 2006
I sessionen gives en oversigt over de vigtigste resultater af forsøg og undersøgelser i 2006. Herunder: Stigende mængder kvælstof, kvælstoftyper, mangan og andre mikronæringsstoffer, husdyrgødning og separeringsprodukter fra husdyrgødning og affaldsstoffer som gødning.

Resultater af forsøg med husdyrgødning, separationsprodukter fra husdyrgødning mv.
Torkild Søndergaard Birkmose, konsulent, Landscentret Show
(1,6 MB)
Resume
Resultater af forsøg med kvælstofmængder og -typer samt mangan og andre mikronæringsstoffer.
Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret Show
Resume

Session B4: Hvad mener du om kvælstofnormerne?
I denne åbne workshop har du muligheden for at give din mening til kende om kvælstofnormer og dele din viden med andre. Du har mulighed for at påvirke beslutningstagere - herunder normudvalget, der indstiller kvælstofnormerne til Plantedirektoratet.

Oplæg til paneldiskussionen om kvælstofnormerne. Søren Aggergaard Mikkelsen, vicedirektør, Danmarks JordbrugsForskning
Hvad mener du om kvælstofnormerne? Torben Moth Iversen, vicedirektør, DMU Silkeborg
Leif Knudsen, landskonsulent, Landscentret
Show
Jesper Waagepetersen, forskningschef, Danmarks JordbrugsForskning
Johan Kjølhede Overgaard, sektorchef, Plantedirektoratet
Henrik Høegh, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

T Session B5: Hvad kan vi lære af de langvarige gødningsforsøg?
Der findes i de skandinaviske lande en række langvarige forsøg (over 50 år). Resultater herfra viser, hvad næringsstoftilførsel betyder for udbytte, jordens frugtbarhed og næringsstoftab på langt sigt. Forsøgene giver også enestående rammer for helt aktuelle forskningsprojekter.

Langvarige forsøg i Norge. Hugh Riley, forsker, Bioforsk
Show
(2,2 MB)
Resume
Langvarige forsøg i Sverige. Lennart Mattsson, försögsledare, Sveriges Landbrugs Universitet
Show Resume:
Dansk
Engelsk
Langvarige forsøg i Danmark. Bent T. Christensen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume

Session B6: Nedfældning af husdyrgødning - også i vintersæd
Nedfældning af husdyrgødning har ikke været økonomisk fordelagtigt indtil nu og bruges kun i begrænset omfang. Men med den nye miljøgodkendelse kommer der påbud om at nedfælde husdyrgødning. Hør, hvordan man de senere år har forbedret udstyret til nedfældning.

Present Dutch Practice for application of slurry in the field.
Herman van Schooten, Ing. BSc., Wageningen UR Show Resume:
Dansk
Engelsk
Danske resultater med nedfældning af gylle i vintersæd. Torkild Søndergaard Birkmose, konsulent, Landscentret,
Show
(2,6 MB)

Resume
Gyllestrengens placering i forhold til planterækken. Jens Petersen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume

Session B7: Bedst og billigst håndtering af handelsgødning
Der er grænser for, hvor meget kvælstof afgrøderne må tildeles. Derfor er det vigtigt at få en god fordeling og fortsat håndtere gødningen billigst muligt - uanset om det er fast eller flydende gødning. Placering af gødning øger udnyttelsen af næringsstoffer, men hvor kan det betale sig?

Optimal kvalitet af fast handelsgødning. Kirsten Elkjær, planteavlskonsulent, LandboCentrum
Show Resume
Håndtering af flydende gødning. Ole Sams Falkenberg, konsulent, Dan Gødning A/S
Show
(2 MB)
Resume
Hvilke fordele opnår du ved at placere handelsgødningen?
Frank Bondgaard, konsulent, LRØ Show
(1,4 MB)
Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18