Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema C - Driftsøkonomi/-ledelse

Session C1: Mekaniseringsstrategi
Med en gennemarbejdet strategi for mekaniseringen på din bedrift kan du forbedre indtjeningen i markbruget og få en bedre arbejdsdag. Vi giver konkrete eksempler på, hvordan det hænger sammen.

Mekaniseringsstrategi er med til at forbedre indtjeningen.
Mogens Jensen, gårdejer, Engelsholm Show
En skræddersyet mekaniseringsstrategi er noget, der betaler sig.
Karl Jørgen Nielsen, konsulent, Byggeri og Teknik I/S Show Resume
Der skal være sammenhæng mellem maskinstrategien og planteavlsrådgivningen.
Erik Sandal, specialkonsulent, Landscentret Show
Resume

Session C2: Registrér dit udbytte!
Vil du optimere din bedrift, må du kende de reelle udbytter i marken, og derfor er en brovægt et vigtigt redskab. Du skal også bruge nøjagtige udbyttetal, hvis du i fremtiden skal have en miljøgodkendelse. Hvordan fungerer datafangst fra brovægte, og hvordan kan tallene overføres til markprogrammer i bl.a. DLBR PlanteIT?

Sådan registreres og udnyttes udbytter. Carl Høj Laursen, maskinkonsulent, Landscentret
Show
(2,3 MB)
Resume
Udbytteregistrering som vej til mere kvælstof . Søren Kolind Hvid, konsulent, Landscentret
Show
Registrér dine udbytter i planteavlen. Knud Overgaard, gårdejer, Højbygaard

Session C3: Den globale markedssituation for råvarer
Når du lægger markplan, må du også have et øje på den store verden. I takt med at prisdannelsen er gjort mere fri af politiske aftaler, bliver det stadigt vigtigere at forstå den globale markedssituation. Vi ser nærmere på prisudviklingen for råvarer som korn, protein, oliefrø, gødning, energi og bioenergi.

De langsigtede prognoser.

Torben Wiborg, afdelingsleder, Landscentret Show Resume
Hvordan tegner prisudviklingen sig på kort sigt? John Jensen, svinerådgiver, LandboNord
Show
(1,5 MB)

Session C4: Stordriftsfordele og udlicitering
Resultaterne i markbruget varierer voldsomt fra bedrift til bedrift, og især svineproducenter har dårlig økonomi i markbruget. Du kan gøre din markdrift mere rentabel ved at udnytte stordriftsfordelene - evt. tænke i at udlicitere markbruget. Sessionen giver dig svar på, hvilken økonomi der er i stordrift af markbruget i Danmark og i udlandet.

Stordriftsfordele - hvor meget er der at komme efter? Erik Sandal, specialkonsulent, Landscentret
Show Resume
Hvilke rammer giver lovgivningen i dag? Morten Haahr Jensen, konsulent, Landscentret
Show Resume
Hvordan håndteres markdriften på en bedrift med 1.650 ha og arronderingsudfordringer?
Kurt Harbo, g årdejer Resume

Session C5: Den attraktive arbejdsplads
Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for en attraktiv arbejdsplads. En ny undersøgelse viser, at 27 pct. af de ansatte i landbruget overvejer at skifte erhverv. Det er mere end dobbelt så mange som i andre erhverv. En session for såvel driftsledere, kontorledere og ansatte.

Det psykiske arbejdsmiljø blandt landmænd og ansatte. Nadia El-Salanti, arbejdspsykolog, CASA
Show Resume
Sådan har jeg gjort på min bedrift. Per A. Kring, gdr., Rønshauge Avlscenter
Show Resume
Sådan gennemfører vi ledelse i praksis. René Lyngsøe, driftsleder, Rønshauge Avlscenter
Show Resume

Session C6: Finansiering og formuepleje
I denne session kan du få indblik i de væsentligste skattemæssige forhold og muligheder for at investere i f.eks. aktier, højrenteobligationer i udlandet og danske obligationer. Du vil høre om sammenhængen mellem strategi, risikoprofil, optimal gældssammensætning og det hotte emne i dansk landbrug - formuepleje.

Finansiel risiko og personlig risikoprofil - er der balance? Jens Chr. Petersen, finansieringskonsulent, Landscentret
Show Resume
Formuepleje i dansk landbrug kræver en strategi. Bo Lützen-Laursen, specialkonsulent, Landscentret
Show Resume
Formuepleje og skattemæssige forhold. Bo Lützen-Laursen, specialkonsulent, Landscentret
Show

Session C7: Grundlæg din succes med en langsigtet strategi
Den hastige udvikling i priser, teknologi, miljøkrav osv. betyder, at det er helt nødvendigt at have en plan for bedriftens langsigtede udvikling. Du skal vide, hvad du vil med din bedrift, og hvordan du når målet.

Strategi, der virker - sådan gør vi!
Otto Reventlow, godsejer, Agerup Gods Show Resume
Derfor er en strategi vigtig - også på landbrug.
Mikael Vest, strategisk partner, Vindervirksomhed.dk
Show Resume

Session C8: Sæt det rigtige hold!
Hvordan finder du de bedste medarbejdere, og hvordan fastholder du dem på din arbejdsplads? I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, er dine lederegenskaber vigtigere end nogensinde. Vi vil også komme ind på typiske faldgruber for personaleledere.

Sådan får jeg den rigtige medarbejder! Sofie Mørch Ravn, konsulent, LandboSyd
Show Resume
Personaleledelse i dagligdagen. Dennis Calender, ungdomskonsulent, LandboUngdomscentret

Session C9: Marked og økonomi i økologisk planteavl
I nogle år har der været flere økologiske planteprodukter på markedet, end der kunne sælges. I år er situationen ændret, så der faktisk er mangel på foderkorn og andre planteprodukter. Hvad er trenden i markedet for økologiske produkter, og holder den fremover? Hvad er økonomien og udfordringerne ved at lægge din bedrift om til økologi?

Hvor går det økologiske marked hen? Kirsten Lund Jensen, konsulent, Dansk Landbrug
Show Resume
Økonomien i omlægning til økologisk planteavl. Solvejg Horst Petersen, projektleder, Landscentret
Show
(2,1 MB)
Resume
Sådan får jeg økonomi i økologi.
Niels Schelde Jensen, gårdejer Show

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18