Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema D - Markteknik

T Session D1: Komprimeringsskader i jord 1: Hvad sker der?
Det er vigtigt at bevare en god jordstruktur, selv om man færdes i marken med tunge maskiner. Nyt forsøgsarbejde har ændret meget i vores viden om, hvordan man indvirker på jorden, og hvad man aktivt kan gøre.

Fordeling af trykket i trædefladen mellem hjul og jord. Per Schjønning, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Trykkets forplantning i jorden: effekt af bl.a. dækstørrelse og hjullast. Mathieu Lamandé, projektforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Udbedring af pakningsskader - mekanisk eller biologisk? Lars J. Munkholm, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume

Session D2: Komprimeringsskader i jord 2: Hvordan begrænses de?
Reduceres trykskaderne væsentligt ved at bruge faste kørespor, og er nye typer dæk sundere for jorden? Vi præsenterer dig for forskellige metoder og strategier til bevaring af en god struktur i jorden.

Kontrolleret trafik til reduktion af trykskader. Ole Green, forskningsassistent, Danmarks JordbrugsForskning

Show Resume
Nye dæk på markedet. Poul Otto M. Hansen, salgskonsulent, Nordisk Dækimport
Show Resume
Et beslutningsstøttesystem for minimering af trykskader ved færdsel på landbrugsjord.
Jørgen Pedersen, konsulent, Landscentret Show
(1,4 MB)
Resume

Session D3: Flådestyring med mobil IT
Flådestyring kan bruges til at overvåge og styre en flåde af køretøjer og bevare overblikket over arbejdsopgaverne. Mobile IT-løsninger åbner mulighed for at overføre oplysninger direkte fra landbrugsmaskiner til computer og derved optimere ressourcerne.

Flåde- og mandskabsstyring i praksis. Frank Jensen, IT-konsulent, AgroMat Data, Danske Maskinstationer
Show
(1,3 MB)
Resume
Behov for produktionsstyring med mobil IT.
Bjarne Nygaard, gårdejer, Nygaards Maskinstation Show Resume
Fra maskine til dokumentation. Lars A. Jensen, forskningsassistent, Danmarks JordbrugsForskning
Show

Session D4: Hvis ploven skrottes!
Når landmænd begynder at praktisere reduceret jordbearbejdning, er det almindeligt kendt, at det giver problemer med ukrudt og sygdomme. Kan et alsidigt sædskifte løse problemerne, og er det muligt at fortsætte med høje udbytter?

Kan udbytte og kvælstofudnyttelse opretholdes ved reduceret jordbearbejdning?
Elly Møller Hansen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning Show Resume
Kan sædskifte løse planteværnsproblemerne ved reduceret jordbearbejdning?
Bo Melander, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning Show Resume
Hvad er økonomien ved reduceret jordbearbejdning, når sædskiftet også skal tilpasses?
Jens Erik Ørum, seniorforsker, Fødevareøkonomisk Institut Show Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18