Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema E - Natur

Session E1: Pleje af naturarealer
Over halvdelen af Danmarks naturarealer er ved at gro til. Hvordan prioriterer man indsatsen i forhold til de arealer, der har størst behov for pleje? Hvordan skaber vi praktiske og rentable løsninger til drift og pleje af disse arealer?

Status og problemer for de lysåbne naturarealer. Plejestrategier til forskellige naturtyper.
Rita M. Buttenschøn, seniorrådgiver, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet Show Resume
Erfaringer med at starte græsningsprojekter. Knud Tybirk, landdistriktskonsulent, Landbo Øst
Show Resume
Naturpleje - hvordan hænger det sammen med anden landbrugsdrift?
Thomas Klode, gårdejer, Fur Ø Gaardbutik Klode Show Resume

Session E2: Er naturplaner sagen?
Mange landmænd har gennem de seneste år fået udarbejdet naturplaner. Hvilke erfaringer er der gjort? Hvad kommer der ud af naturplanerne? Skal vi også fremover satse på naturplaner?

Naturplanens betydning for min bedrift. Hans Marten Lund Smidt, gårdejer, Tanderupgård
Show Resume
Erfaringer med udarbejdelse af naturplaner. Sally Jane Huntingford, planteavlskonsulent, Sydvestjysk Landboforening
Show Resume
Status og fremtid for naturplaner i Danmark. Heidi Buur Holbeck, konsulent, Landscentret
Show Resume

Session E3: Randzoner - nytter det nok?
Landbruget har indvilliget i at etablere randzoner langs vandløb og søer af hensyn til vandmiljøet. Hvilken effekt har randzonerne, og når vi målene? Præsentation af erfaringer med at etablere randzoner.

Politiske mål for randzoner. Jens Østergaard, konsulent, Dansk Landbrug
Show Resume
Effekter af randzoner på natur og miljø. Brian Kronvang, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser
Show Resume
Erfaringer med randzoner. Irene Asta Wiborg, konsulent, Landscentret
Show
(1,1 MB)
Resume

Session E4: Hvilken betydning får Natura 2000 for landbruget?
I 2007 begynder idéfasen for Natura 2000-områderne. Hvordan kan du deltage i arbejdet med planerne, og hvilken indflydelse vil Natura 2000 få for den fremtidige landbrugsdrift?

Hvilken betydning får Natura 2000 for landbruget?

Lisbeth B. Andersen, fuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen
Show Resume
Hvordan skal vi i landbruget håndtere opgaven? Søren Schmidt Thomsen, chefkonsulent, Patriotisk Selskab
Show Resume
Hvilke opgaver for landmændene bør vi som konsulenter påtage os?
Søren Peter Mariegaard, natur- og projektkonsulent, Sydvestjysk Landboforening
Show

Session E5: Landbruget i synergi
Mange af de konfrontationer, der er mellem miljøorganisationer og landbruget bunder måske i, at landbrug pr. definition er naturens modsætning. Kan de to hensyn forenes?

Is the nature static or dynamic and what can we learn from farm scale evaluations? Tony Gilland, s cience director, Institute of Ideas
Show Resume:
Dansk
Engelsk
Landbruget og naturen i synergi? Ella Maria Bisschop-Larsen, formand, Danmarks Naturfredningsforening
Show Resume
Landbruget og naturen i synergi? Ib W. Jensen, husmand, Landsudvalget for Planteavl
Show Resume

Session E6: Hvad er natur?
Hvad er dansk natur for noget? Hvordan påvirker landbrug og natur hinanden, og hvordan kan landbrug og natur forenes? Er det rimeligt næsten udelukkende at fokusere på enkeltelementer som GMO og pesticidanvendelse?

Naturen er dynamisk, ikke statisk.
Peer Høgsberg, naturvejleder, Vingstedcentret Show
(1,9 MB)
Resume
Landbrugets påvirkning af naturindholdet. Hvilke dyrkningsfaktorer betyder mest?
Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret Show Resume
Ukrudtsstriglings effekter på dyr, planter og ressourceforbrug.
Peter Odderskær, seniorbiolog, DMU Show
(1,9 MB)
Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18