Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 8 - Grovfoderdyrkning
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 8,1 Dyrkning af majs til ensilering og til modenhed
Dyrkning af majs til ensilering er stormet frem. Med de klimatiske forhold de seneste 2 år er der nu også opbygget en del erfaring med høst af majs til modenhed. For kvægbrugeren betyder høst til modenhed, at man kan bevare en stor del af stivelsen som bypass-stivelse. For svineproducenten giver det mulighed for at øge udbyttet pr. ha. Der er nu også en del erfaringen med MaisTer, men hvilken strategi er den bedste?

De bedste majssorter og korrekt etablering af majs Martin Mikkelsen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Praktiske erfaringer med majs til modenhed Bent Andersen, Maskinstationsejer
Er der økonomi i majs til modenhed? Erik Maegaard, Landskonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show Sammendrag

Session 8,2 Dyrkning af græs, grønne afgrøder og helsæd
Dyrkning af græs kan få fornyet interesse, hvis der sker en hel eller delvis afkobling af den direkte støtte. Det kræver dog sikre udlægsmetoder og en effektiv håndtering af græs til slæt, der har stor betydning for græssets foderværdi og omkostningerne pr. FE. Hvilken teknik skal anvendes til indlægningen - snittervogn contra finsnitter og gummiged contra rotor-udjævner?

Valg af græssorter og dæksæd for nyt udlæg Karsten A. Nielsen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Græs fra mark til lager. Hvor klemmer skoen? Carl Høj Laursen, Maskinkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik,
og Kim Brodersen, Maskinkonsulent, LandboSyd, Åbenrå
Show Sammendrag

Session 8,3 Forenklet grovfoderproduktion
Forenkling af grovfoderproduktionen er afgørende for økonomien i mælkeproduktionen - både med hensyn til arbejdsindsatsen og afkastet i kvægbruget. En forenkling skal gennemføres - ofte ved en besætningsudvidelse og uden at dyrkningssikkerheden ødelægges. Hvilke afgrøder sikrer malkekoen den bedste og billigste grovfoderration?

Hvor stor forenkling vil koen acceptere? Rudolf Thøgersen, Specialkonsulent, Landscentret, Dansk Kvæg Show Sammendrag
Enkle fodersystemer Niels Martin Vestergaard, Konsulent, Økonomi og Jura Show Sammendrag
Crimpet korn - hvad er det? Kjeld Vodder Nielsen, Sektionsleder, Landscentret, Byggeri og Teknik Show Sammendrag

Session 8,4 Kvælstofanvendelse og -balance på kvægbrug
På kvægbrug er der tilsyneladende et paradoks: der er et stort overskud af kvælstof, samtidig med at der mangler kvælstof i handelsgødning. Vi ser på kvælstofbalancer og fordele og ulemper ved forskellige strategier for kvælstoftildeling til kløvergræs og majs på kvægbrug.

Oversigt over kvælstofbalancer på kvægbrug Søren Kolind Hvid, Konsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Gødskning på et kvægbrug med græs og majs Erik Helbo Bjergmark, Sydvestjysk Landboforening. Show Sammendrag

Session 8,5 Kvælstoftab fra kløvergræsmarker
I kløvergræsmarker kan kvælstof­overskuddet variere fra næsten nul og til meget store overskud alt efter benyttelse, kløverandel og gødskning af markerne. Hvordan begrænses et kvælstofoverskud i kløvergræsmarken bedst under og efter afgræsning? Kan kvælstoffikseringen påvirkes i den rigtige retning?

N-balance i kløvergræsmarker Karen Søegaard, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Udvaskning før og efter ompløjning af kløvergræs Jørgen Eriksen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
N-fiksering - hvor meget og hvordan? Finn P. Vinther, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Tab af ammoniak og andre gasser under afgræsning Søren O. Petersen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 16-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18