Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Sessionerne 28 - 29 - 30 - 31
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 28 Udnyt efterafgrøder optimalt for din egen og miljøets skyld
Halter de konventionelle landmænd efter de økologiske mht. brug af efterafgrøder? Hvordan anvender du bedst efterafgrøder i sædskiftet? Vi giver en oversigt over anvendelse af en lang række efterafgrøder og deres økonomiske og miljømæssige værdi på såvel konventionelle som økologiske markbrug. Kan efterafgrøderne anvendes til at opretholde udbyttet med et mindre kvælstofinput i gødning.

Efterafgrøder i konventionelt landbrug - chikaneafgrøder eller et værdifuldt dyrkningstiltag? Elly Møller Hansen, Forsker, DJF Show Sammendrag
Resultater med efterafgrøder i økologiske forsøg - hvordan kan disse resultater udnyttes på økologiske og konventionelle bedrifter Margrethe Askegaard, Forsker , DJF Show Sammendrag
Værdi af forskellige typer af efterafgrøder i forskellige dyrkningssystemer Kristian Thorup Kristensen, Forskningsleder, DJF, Aarslev Sammendrag

Session 29 Markvanding - optimal udnyttelse af grundvandsressourcerne
Er der vand nok, og udnytter vi det godt nok? Denne session giver et overblik over mængden af grundvand, der er til rådighed, og hvorledes markvandingen påvirker den samlede grundvandsressource. Der gives forslag til en forbedret udnyttelsen af markvandingen i praksis - dels ved en bedre styring, men også ved at udnytte eksisterende viden om tabsfaktorer og afgrødernes tørketolerance.

Kampen om grundvandsressourcerne Alex Sonnenborg, Statsgeolog, GEUS Show Sammendrag
Optimal udnyttelse af vandingsvandet Mathias Neuman Andersen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Styring af vandingen i praksis Flemming Evers-Nielsen, Planteavlskonsulent, Hedens Agrorådgivning. Show Sammendrag

Session 30 Har gylleseparering en fremtid i dansk landbrug - status anno 2004
Ny teknik og teknologi har utallige gange banet vejen. Er gylleseparering et godt eksempel på dette? Vi gør status på området og bringer praktiske erfaringer. Hvis det virkeligt er "noget", hvorfor bygges der så ikke flere anlæg? Hvad er barriererne for at komme videre? Sessionen byder ikke på en nærmere indføring i diverse tekniske løsninger til gylleseparering.

På hvilke bedriftstyper vil det være oplagt at tænke i gylleseparering, hvilke typer separering er relevant og hvad er landmandens motivation? Torben Ravn Pedersen, Konsulent, Morsø Landbrugscenter Show Sammendrag
Gylleseparering på biogasfællesanlæg er oplagt! Karsten Buchhave, Direktør, Bigadan A/S Show Sammendrag
Er det "lort eller lagkage"? - En landmands erfaringer med separering - herunder økonomi Kent Skaanning, Gårdejer, Hemmet

Session 31 LandbrugsInfo - gør det lettere at være landmand!
LandbrugsInfo er Danmarks største landbrugsfaglige bibliotek med et væld af muligheder. Vi giver et hurtigt overblik over LandbrugsInfo og PlanteInfo som en formidlingskanal for aktuel faglig viden og for varslinger via mail/SMS, samt som en interaktiv basis med en lang række beregningsværktøjer og et stort fagligt bibliotek. Mulighederne tydeliggøres gennem eksempler og erfaringer fra en praktisk bruger.

Maksimal nytte af LandbrugsInfo Ejnar Schultz, Afdelingsleder, Afdelingen for LandbrugsInfo, Landscentret Show Sammendrag
PlanteInfo som daglig støtte Ole Juhl, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Dansk Markdatabase, din netbank for markdata Jens Bligaard, Sektionsleder, Landscentret, Planteavl Show
(5,3 mb)
Sammendrag
Sådan bruger jeg LandbrugsInfo Ib Jensen, Husmand Glamsbjerg Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 16-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18