Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 1 - Korndyrkning
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 1,1 Dyrkning af vinterhvede/vintersæd
Fokus på dyrkning af vintersæd og specielt vinterhvede. Hvilke sorter skal vi vælge til hvad og hvorfor? Hvilken strategi skal der vælges mht. bekæmpelsen af ukrudt. Skal græsukrudt bekæmpes kemisk eller via sædskiftet? Bekæmpelse af svampesygdomme efter fast plan eller efter behovsvurdering?

Valg af sort Jon Birger Pedersen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Strategi for ukrudtsbekæmpelse

Jens Erik Jensen, Specialkonsulent, Landscentret, Planteavl

Show Sammendrag
Vækstregulering, kan det undgås i praksis? Benny L. Pedersen, Konsulent, Storstrømmens PlanteRådgivning Show Sammendrag
Svampebekæmpelse, er én gang nok? Hans Jørgen Bak, Konsulent, Nordsjællands Landboforening Show Sammendrag

Session 1,2 Dyrkning af maltbyg til fremtidens marked
Der er stigende krav ved dyrkning af maltbyg, hvis man skal sikre sig høje priser. Flere og flere aftagere kræver oprindelsessikring m.m. - f.eks. i form af certificering af avlen. Hvad kan landmanden gøre under dyrkningen for at sikre kvaliteten? Hvordan ser det fremtidige marked for maltbyg ud? Kan dansk landbrug udbygge sin plads på markedet? Hvilken sammenhæng er der mellem angreb af svampe som Fusarium og maltkvaliteten? Hvorledes skal der gødskes for at sikre en proteinprocent, der hverken er for høj eller for lav? Kan der i praksis kombineres med husdyrgødning og handelsgødning og samtidig få en ensartet kvalitet?

Kvalitetsparametre på eksportmarkedet for maltbyg, er malterierne ens. Fremtidens krav? Mogens Frederiksen, Direktør, DLG Show Sammendrag
Svampe- og skadedyrs-bekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Gødskning, også med husdyrgødning? Leif Knudsen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag

Session 1,3 Nye resultater af forsøg med korn og bælgsæd
Hvad har vi lært af årets forsøg i vinterbyg, brødhvede, lupiner m.v. i såvel Danmark og Skåne? Hvorledes optimeres udsædsmængde og såtidspunkt i vinterbyg? Hvad kan vi lære af svenskerne om dyrkning af bl.a. brødhvede?

Udsædsmængder og såtidspunkter i vinterbyg Jon Birger Pedersen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Nye svenske resultater med bl.a. brødhvededyrkning Nils Yngveson, Väkstodlingsrådgivere, HIR - Malmöhus, Sverige Show Sammendrag
Nye resultater af lokale forsøg - dyrkning af lupin Søren Jørgensen, Forsøgsleder, Forsøgsvirksomheden Ytteborg Show Sammendrag

Session 1,4 Målrettet dyrkning af korn - optimering af protein- og stivelsesindholdet
Vi skal blive bedre til at lave kvalitetsprodukter i landbruget, som er målrettet mod anvendelsen. Det gælder f.eks. styringen af indholdet af protein og stivelse i en kornplante. Hvor stor er variationen i protein- og stivelsesindhold mellem sorter, marker og indenfor marker? Hvilke anbefalinger kan der så gives på denne baggrund? Hvordan kan man som landmænd styre kornkvaliteten i form af indhold af protein og stivelse?

Balancen mellem protein og stivelse, hvordan styres den i planten? Bernd Wollenweber, Seniorforsker, DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Kvalitet, variation mellem sorter, marker og i marker Jon Birger Pedersen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Gødskning af vinterhvede: Timing, mængder, hvad kan man gøre i praksis? Jacob Møller, Konsulent, Hillerød Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 16-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18