Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 4 - Økologi
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 4,1 Økonomien i økologisk planteavl
Prisfald og stagnerende markeder for økologiske produkter har gjort det mindre attraktivt rent økonomisk for de økologiske planteavlere. Hvordan ser økonomien egentlig ud nu, og hvad kan der forventes i fremtiden? Hvorledes kan de økologiske planteprodukter markedsføres, så udviklingen går fremad? Er der optræk til at antallet af økologer fortsat vil falde?

Økonomi på planteavlsbrug - via bedriftsstudier Niels Tvedegård, Forsker, FØI Show Sammendrag
Markedsudsigter for økologisk planteavl Thomas V. Jørgensen, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag
Hvilke udviklingsmuligheder er der for den økologiske planteavler? Henrik Refsgaard, Gdr., Økologisk Landsforening

Session 4,2 Økologisk grønsagsdyrkning - et spændende udviklingsområde
Økologiske grønsagsavlere går nye veje og udfordrer vores traditionelle opfattelse af økologisk produktion. Hør om succeserne og få inspiration fra et innovativt netværk. Hvorledes kan produktudviklingen gribes an med henblik på et øget marked? Hvordan kan nye og evt. direkte afsætningsformer give grundlag for nye initiativer og produkter?

Ukrudtsbekæmpelse med rækkedampning Bo Melander, Forsker, DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Nye produkter i økologisk grønsagsproduktion Ole Block Engelbredt, Grønsagskonsulent, Frugt og Grønt Rådgivningen Show Sammendrag
Udvikling af produkter og organisering af produktionen Frank van Beek Hansen, Grønsagsproducent Sammendrag

Session 4,3 Kan økologisk vinterrapsdyrkning anbefales?
Der er stor interesse for at dyrke vinterraps økologisk, da der er behov for mere økologisk proteinfoder. Men raps er en usikker afgrøde hos økologiske landmænd. Hvorfor er den usikker, og hvor langt kan man gardere sig mod truslerne og de medfølgende problemer med vinterrapsavl?

Hvordan er det gået med økologisk vinterraps i 2003? Peter Mejnertsen, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag
Nyeste om skadedyr i økologisk raps Lars Monrad Hansen, Seniorforsker, DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Spildfrø af vinterraps - er det et problem for økologerne? Ilse Rasmussen, Forsker, DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Sådan dyrkes vinterraps økologisk Bjarne Hansen, Økologikonsulent, Vesthimmerlands Landboforening Sammendrag

Session 4,4 Rodukrudt i økologiske marker
På mange økologiske ejendomme er rodukrudtet ved at tage overhånd og blive et uoverkommeligt problem. Hvordan vendes denne udvikling og hvad kan landmanden gøre i praksis? Hør fire korte oplæg til en diskussion af hvordan man fremover skal løse problemet.

Erfaringer med tidselbekæmpelse på Flakkebjerg Enrico Graglia, Forsker, DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Rodukrudt i forsøg og i praksis Inger Bertelsen, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag
Erfaringer med kvikbekæmpelse på Jyndevad Forsøgsstation Ilse Rasmussen, Forsker, DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Vurdering af nye redskaber til kvikbekæmpelse (Kvik-killer og Kvik-Up-Harven) Jens Johnsen Høy, Landskonsulent, Landscentret Show Sammendrag

Session 4,5 Status på dyrkning af lupin
Lupin og andet bælgsæd dyrkes i stigende omfang på økologiske ejendomme. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål til en ny afgrøde som lupin - er podning nødvendigt? Hvorledes passer lupin ind i det økologiske sædskifte? Vær med til at stille spørgsmålene og diskutere nogle af svarene.

Lupindyrkning i Danmark - i forsøg og i praksis Michael Tersbøl, Landskonsulent, Landscentret Show Sammendrag
Sædskiftesygdomme i lupin, ærter og hestebønne Birgit Jensen, Projektseniorforsker DJF-Flakkebjerg Show Sammendrag
Podning af smalbladet lupin - hvor meget betyder det? Bjarne Jørnsgård, Lektor Landbohøjskolen Show Sammendrag

Session 4,6 Bliv opdateret på næringsstofdynamikken i det økologiske jord/plantesystem
Udbytter kan begrænses af andre næringsstoffer end kvælstof. Risikoen herfor afhænger i høj grad af dyrkningshistorie og aktuel management. Hør nærmere om hvad forskellige dyrkningsforhold og balancer betyder for tilgængeligheden af fosfor, kalium og svovl, og hvordan tilførslen kan styres.

Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen Margrethe Askegaard, Forsker DJF-Foulum Show
(7 mb)
Sammendrag
Hvordan undgås svovlmangel i økologiske sædskifter? Jørgen Eriksen, Seniorforsker DJF-Foulum Show Sammendrag
Langsigtede aspekter af forskellige fosforgødningsstrategier Gitte Rubæk, Seniorforsker DJF-Foulum Show Sammendrag

Session 4,7 Fasthold værdien af det høstede korn
Omkring og efter høst af korn er der stadig meget, der kan gå galt med kvaliteten. Hvordan sikres bedst muligt kvaliteten af kornet når det høstes, og efter det har forladt marken? Hvilke problemer skal der fokuseres på? Skal vi have et certificeringskoncept for økologisk korn, og hvad skal det i så fald indeholde?

Tørring og rensning af korn Erik Fløjgaard Kristensen, Videnskabelig assistent, DJF-Bygholm Show Sammendrag
Høstvarslingsprogram til økologisk brødkorn Christian Petersen, Konsulent, og Martin Beck, Konsulent, Landwirtschaftl. Hauptverein Show
Certificeringskoncept for økologisk korn Henrik Rasmussen, Økologikonsulent Økologisk Rådgivning Show Sammendrag

Session 4,8 Aktuelt indenfor økologisk frøavl
Efter 2005 skal alle EU´s økologiske landmænd bruge økologisk udsæd og frø. Danmark har potentiale for at blive storleverandør af økologisk dyrket græs- og kløverfrø. Hvordan går det med afsætningen af økologisk frø til nabolandene, og hvilke dyrkningsmæssige udfordringer er der?

Snudebiller i hvidkløverfrø - kan det løses? Lars Monrad Hansen, Seniorforsker, DJF Flakkebjerg Show Sammendrag
Status for dyrkning og afsætning af frøgræs i Sverige Thorsten Pedersen, Konsulent, Jordbrugsverket Sverige Show Sammendrag
Eksport af økologiske markfrø Ole Grønbæk, Produktchef, DLF-Trifolium Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 20-02-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18