Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 5 - Markteknik
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 5,1 Forsøg med reduceret jordbearbejdning
Reduceret jordbearbejdning nedsætter omkostningerne og forenkler dyrkningen, men der er risiko for større problemer med rodukrudt og for en række sygdomme. Hør mere om årets forsøg og om mulighederne for at løse problemer med ukrudt og sygdomme. Hvad sker der ved et evt. forbud mod glyphosat?

Årets forsøg med reduceret jordbearbejdning Erik Sandal, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag
Ukrudtsproblemer ved reduceret jordbearbejdning Bo Melander, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Særlige sygdomme ved reduceret jordbearbejdning Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag

Session 5,2 Reduceret jordbearbejdning i praksis
En række dyrkningsmæssige fordele og ulemper skal overvejes, før man kan vurdere, om reduceret jordbearbejdning er aktuelt på den enkelte ejendom. Hvordan gennemføres reduceret jordbearbejdning i praksis? Skal landmanden smide ploven ud, hvor lidt stubbearbejdning kan man nøjes med? Er reduceret jordbearbejdning også pløjning en gang imellem eller evt. blot en reduceret pløjedybde? Hvad er økonomien i reduceret jordbearbejdning?

Perspektiver for landmanden Bente Andersen, Konsulent, LRØ Show (ppt)

Show (pdf)

Aktuel teknik til reduceret jordbearbejdning - forsøg med stubbehandling Carl Høj Lauersen, Konsulent, Landscentret Show
(6,5 mb)
Sammendrag
Er der økonomi i reduceret jordbearbejdning? Kurt Mortensen, Maskin- og bygningsrådgiver, Vildbjerg Show Sammendrag

Session 5,3 Den gode mekanisering
Maskinerne får ofte skyld for at koste markbruget dyrt. Hør mere om hvordan en mekaniseringsstrategi kan udarbejdes - og hvilke forhold der især skal lægges vægt på indenfor økonomi, levetid, arbejdskraft mv. Vi hører om det "gode eksempel" fra både konsulent og landmand.

Hvordan laves strategi for mekanisering Erik Maegaard, Landskonsulent, Landscentret Show Sammendrag
Mekaniseringsstrategi i praksis Torben Jensen, Driftsleder, Gelsted Foderforsyning I/S og Mads Birk Kristoffersen, maskinkonsulent Åbenrå Show

Session 5,4 Positionsbestemt sprøjtning
Sidste nyt fra rådgivning, forskning og udvikling i teknik til positionsbestemt sprøjtning mod ukrudt og skadegørere. Er der noget at hente ved positionsbestemt sprøjtning? Hvornår kan teknologien hjælpe os med kortlægning af skadegørere? Hvor avancerede skal de tekniske løsninger være?

Status på positionsbestemt sprøjtning Ole Møller Hansen, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag
Er computeren bedre end det menneskelige øje til at finde planter? Henning T. Søgaard, Seniorforsker, DJF Bygholm Show Sammendrag
Tekniske løsninger til positionsbestemt sprøjtning Hans Henrik Pedersen, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag

Session 5,5 Intelligente markmaskiner
Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for at styre maskiner automatisk. Hvornår kan maskinerne køre uden fører, og på hvilke områder kan systemerne hjælpe føreren, så han alene koncentrerer sig om arbejdet? Kan positionsbestemmelse bruges til at dokumentere, hvor man rent faktisk har kørt. Denne session giver et overblik over, hvor langt fremme man er på området.

Autopiloter til traktorer og mejetærskere Hans Henrik Pedersen, Konsulent, Landscentret Show Sammendrag
Faktorer for optimeret kørsel med maskiner - specifikt gylleudbringning. Claus Grøn Sørensen, Seniorforsker, DJF- Bygholm Show Sammendrag
Automatisk styringsteknik - er teknologien klar til praksis Kjeld V. Nielsen, Sektionsleder, Landscentret Show Sammendrag

Session 5,6 Sidste nyt fra teknikforskningen
Med den nye teknologi er det muligt at dampe jorden i præcise smalle bånd umiddelbart inden afgrøden sås. Der præsenteres resultater fra laboratorie og fra markforsøg. Hvad er den aktuelle udvikling indenfor markteknik med grubbere og furebundsløsnere samt med præcisionssprøjter, der kun afsætter pesticider på planterne og ikke i det omgivende miljø? Hvilke nye perspektiver tegner sig?

Dampmaskinens comeback til ukrudtsbekæmpelse Martin Heide Jørgensen, Forskningsleder, DJF Show Sammendrag
Jordløsning Lars J. Munkholm, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Præcisionssprøjten Ivar Lund, Videnskabelig medarbejder, DJF Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 20-02-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18