Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 6 - Svine-/plantebrug
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 6,1 Få glæde af svineproducenten
Måske kan planteavleren og svineproducenten indgå nye former for samarbejde til gensidig fordel. Hvorfor ikke bygge en svinestald og leje den ud. Hvilke fordele opnås af samarbejdet, og hvordan påvirkes økonomien? Grundig belysning af økonomien set fra både svineproducentens og planteavlerens synspunkt. Hvad er gylleaftaler værd for svineproducenten? Og hvad er gylle værd for planteavleren?

Byg en svinestald og lej den ud

Tove Serup, Landscentret, Svin

Show Sammendrag
Gylle er guld - men hvad må det koste? Stine Hjarnø Jørgensen, Konsulent, Landscentret, Økonomi og Jura
og Torkild Birkmose, Konsulent Landscentret, Planteavl.
Show Sammendrag
Sammendrag

Session 6,2 Udnyttelse og håndtering af svinegylle
Der er penge i at udnytte svinegylle optimalt. Hør den nyeste viden på området, og om nye måder til at håndtere gylle på? Få overblik over den tilgængelige teknik, de optimale udbringningstidspunkter og indflydelsen på afgrøder. Naturlig separation contra mekanisk separation! Hvad koster opbevaring, transport og udbringning af gylle i forskellige systemer?

Svinegyllens sammensætning og egenskaber Peter Sørensen, Seniorforsker, DJF Show Sammendrag
Håndtering af gylle og økonomi Torkild Birkmose, Landscentret, Planteavl Show Sammendrag
Flinke landmænd lugter ikke - Kun dumme svin! Lars Kreutzfeld Rasmussen, Gdr. Show Sammendrag

Session 6,3 Dyrkning af svinefoder
Fodersammensætningen er afgørende for god økonomi i svineavlen. Hvordan udnytter vi sædskiftet optimalt til dyrkning af svinefoder? Kan grisene betale for målrettet dyrkning af afgrøder med f.eks. højt protein- eller stivelsesindhold? Vi belyser de fodringsmæssige, dyrkningsmæssige og økonomiske faktorer ved valg af afgrøder på en svineejendom med hjemmeblanding af foder.

Krav til foderafgrøder set fra foderkrybben Per Tybirk, Landskonsulent, Landscentret Svin Show Sammendrag
Sådan dyrkes foder til grisene Heidi Hundrup, Projektleder, Landscentret Show Sammendrag
Sådan optimerer jeg balancen mellem mark og stald Ole Larsen, Gdr., Skanderborg Show

Planteavl

Sidst bekræftet: 16-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18