Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2006

Planteavl 

Oprettet: 23-10-2003

Shows og sammendrag fra planteproduktion 2004

Tema 7 - Landskab og miljø
Se sammendrag i pdf og shows i PowerPoint. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 7,1 Plantebeskyttelse, overfladevand og natur
Nutidens dyrkningsmetoder griber ind i det omgivende miljø på forskellig vis. Hvilken effekt har pesticider på flora og fauna i vandmiljøet? Hvilken miljø- og natureffekt opnår vi af den mekaniske ukrudtsbekæmpelse. Hør om mulighederne for at kombinere en rentabel landbrugsproduktion med et skyldigt hensyn til naturen gennem naturplaner
.

Effekt af pesticider i vandmiljøet og på randområder Hans Løkke, Forskningschef, DMU Silkeborg Show Sammendrag
Miljø- og natureffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse Jørgen Axelsen, Seniorforsker, DMU Silkeborg Show Sammendrag
Naturplaner på ejendomsniveau Lars Skou Glerup, Naturplejekonsulent, Djurslands Landboforening Show (ppt)

Show (pdf)

Sammendrag

Session 7,2 Fosfor i dyrkningsjord og vandmiljø
Fosfortab fra landbrugsjorden påvirker ikke mindst vandmiljøet. Vi sætter fokus på fosfors mobilitet i forskellige jordtyper og på udpegning af særlige risikoområder. Hvilken sammenhæng er der mellem husdyrproduktion og fosforoverskud? Hvad er bæredygtigt på langt sigt, og hvilke skyldige hensyn skal der tages?

Effekt af fosfor i vandmiljøet Kurt Nielsen, Forskningschef, DMU Silkeborg Show Sammendrag
Hvorfra tabes fosfor, og hvordan undgår vi for store tab? Gosvin Heckrath, Seniorforsker, DJF Foulum Show Sammendrag
Hvilken fosfortilførsel er bæredygtig på langt sigt? Agronomisk og miljømæssigt? Tommy Dalgaard, Seniorforsker, DJF, Foulum Show Sammendrag

Session 7,3 Kvælstof, vandmiljø og natur
Vores regulering af det omgivende miljø er kompliceret? Hvad betyder de tunge begreber som Vandrammedirektivet, N-deposition og ammoniak-emission, og hvorledes får de betydning for landmanden? Indlæg fra forskere bidrager til et større overblik, og giver svar på mulighederne for at opretholde ønskede naturtyper samtidig med en stor landbrugsproduktion.

Vandrammedirektivet, indhold og status Torben Moth Iversen, Vicedirektør, DMU Silkeborg Show Sammendrag
Hvordan opretholdes de ønskede naturtyper? Betydning af benyttelse, N-deposition m.v. Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker, DMU Kalø Show Sammendrag
N-emission og deposition. Kilder og mulighed for reduktion. Poul Pedersen, Afdelingsleder, Landsudvalget for Svin Show Sammendrag

Planteavl

Sidst bekræftet: 16-01-2004 Oprettet: 23-10-2003 Revideret: 23-10-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18