Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2014

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Tema A - Grovfoder

13.-14. januar 2009

Tema A - Grovfoder

Session A1: Maksimer grovfoderet i foderrationen
Høje kraftfoderpriser betyder en øget konkurrenceevne for grovfoderafgrøder med potentiale for et højt udbytte og en høj foderværdi. Foderroer er blevet aktuelle igen, og specielt samensilering med majs giver muligheder og udfordringer.

Mest muligt hjemmeavlet foder - muligheder og økonomi

Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Landscentret, Dansk Kvæg show
resume
Teknik til håndtering af foderroer med henblik på samensilering

Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech show
(2 mb)
resume
Session A2: På sporet af høje græsudbytter
På grundlag af Landsforsøgene sættes der fokus på de tiltag i dyrkningen, der kan hæve udbyttet i græsmarken - især til slæt. Særlig fokus er der på styret trafik, som forventes at kunne hæve udbyttet med 20 procent.
Højere udbytter i græsmarken - sådan!
Landskonsulent Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteproduktion

show
(2 mb)
resume
Vores erfaringer med faste kørespor


Direktør Erling Kjær, Erling Kjærs Maskinstation show
resume
Session A3: Topudbytter i majs - sådan!
Ændrede priser på korn betyder øgede krav til grovfoderproduktionen. På grundlag af landsforsøgene sættes spot på de tiltag, der har betydning for høje udbytter i majshelsæd og kolbemajs. Gødskning af majs er fortsat i fokus.
Nye landsforsøg toptuner dyrkningen af majshelsæd og kolbemajs

Landskonsulent Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteproduktion show
(2,5 mb)
resume
Session A4: Lucerne - en "booster"?
I fodringen af malkekvæg er lucerne et godt strukturfoder, der er med til at sikre en god sundhed samtidig med en høj foder optagelse.
Du får her de nyeste forsøgsresultater om dyrkning og fodring med lucerne.
Dyrkning af lucerne Seniorforsker Karen Søegaard, AU DJF,show
resume
Fodring med lucerne
Seniorforsker Martin Riis Weisbjerg, AU DJF


show
resume

 

Sidst bekræftet: 09-11-2012 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18