Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema B - Grovfoder

T Session B1: Kvalitet af nye græsmarksarter
Resultater af forsøg med arter af græsmarksplanter, hvor formålet er at opnå højere udbytte og styre kvaliteten.

Konkurrenceevne og kvalitet i rajsvingel, rødkløver og lucerne.

Karen Søegaard, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show

resume

Udviklingstrinets betydning for foderværdi og ensilerbarhed for græsser og bælgplanter.

Martin Riis Weisbjerg, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show

resume

Opstilling af kandidater til Specialudvalget for Græs og Grovfoderproduktion

Session B2: Kæl for græsmarken
Resultater af forsøg med dyrkning af græsmarksplanter, hvor formålet er at opnå større udbytter og at styre kvaliteten.

Aflevering af stemmesedler.

Kæl for græsmarken.

Karsten A. Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion
show

resume

Køreskader og påvirkning af udbyttet i kløvergræs.

 

Ole Green, ph.d. studerende, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show

resume

Session B3: Dyrkning af majs
Resultater af forsøg med dyrkning af majs. Hvordan reduceres overskuddet af fosfor samtidig med at udbytte og kvalitet forbedres?

Dyrkning af majs til kvægfoder.

 

Martin Mikkelsen, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion
show
(3 MB)

resume

Gødningsplacering i majs.

 

Jens Petersen, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Session B4: Nye majsprodukter til kvæg
Dyrkning og håndtering af kolbemajs på let sandjord, hvor dyrkning af majs og græs har en stor alternativ værdi i forhold til korn. Vurdering af kerne- og kolbemajs i den samlede foderration.

Hvorfor spilde tiden på at dyrke vårbyg, når man kan fodre med kolbemajs?

Verner Nygård Mikkelsen, gårdejer show

resume

Fodring med kerne- og kolbemajs.

 

Ole Aaes, specialkonsulent, Landscentret, Dansk Kvæg
show

resume

 

Sidst bekræftet: 11-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18