Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema C - Miljø

Session C1: Vandrammedirektivet - set fra tegnebogen
Finansministeriet har med indspil fra DJF, DMU og FØI udarbejdet en rapport, hvor den billigst mulige tilpasning til kravene i Vandrammedirektivet er beregnet. Dette skønnes at få stor betydning for landbrugspraksis i størstedelen af landet.

Hvordan nås målene i Vand-rammedirektivet?

Brian Jacobsen, seniorforsker, Fødevareøkonomisk Institut
show

resume

Hvordan ser Dansk Landbrug på rapportens konklusioner og er der fortsat plads til landbrugsdrift i Danmark.

Niels Peter Nørring, vicedirektør og Erik Jørgensen, Dansk Landbrug show

resume

Session C2: Vandrammedirektivet - tacklet fra oven og fra neden
To steder i Danmark har man øvet sig på at implementere vandrammedirektivet. I oplandet til Odense Fjord har man haft en myndighedstilgang fra "oven".
I projektet Agwaplan i Østjylland samarbejder landmænd, myndigheder, forskere og rådgivere om at nå nogle foreløbige miljømål fra "neden" ved at tage udgangspunkt i de enkelte landbrug.
Følges op af paneldiskussion - se session C3.

Odense Pilot River Basin - Vandrammedirektivet fra oven.

Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, Miljøcenter Odense, Natur og Vandmiljøafd. show
(2 MB)

resume

AGWAPLAN - Vandramme-direktivet fra neden.

Irene Asta Wiborg, konsulent, Landscentret, Plan & Miljø
show
(2 MB)

resume

Session C3: De danske marker om 5-15 år - set med politiske briller
Paneldiskussion om de udsagn, der er givet i session C2. Der afsluttes med en generel diskussion.

Sådan vil vi have det!!:
By- og Landskabsstyrelsen Helle Pilsgaard, vicedirektør, By- og Landskabsstyrelsen

Forbrugerne.

Thomas Roland, analysechef, Forbrugerrådet
show

Landbruget.

Carl Aage Dahl, adm. direktør, Dansk Landbrug
show
Paneldiskussion.

T Session C4: Nytænkning og innovation på miljøområdet
For at nå Vandrammedirektivets miljømål og samtidig have mulighed for at udvikle landbruget, skal der tænkes anderledes. Kan der anlægges små biologiske "rensningsanlæg" i det danske landskab? Kan iltsvind reduceres ved at lægge sten tilbage på bunden af Limfjorden og genskabe det oprindelige økosystem af makroalger? Kan makroalger udnyttes til bioenergi?

Mini-vådområder - små enheder - stor effekt.

Flemming Gertz, Landscentret, Plan & Miljø

show

resume

Kost-effektive virkemidler i fjordene: Gendan stenrev og ekstensiv muslingedyrkning.

Flemming Møhlenberg, DHI Group show
(2 MB)

resume

Session C5: Miljøgodkendelse af husdyrbrug - hvor er vi?
Den 1. januar 2007 trådte den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug i kraft. Blå nitratkort og køb af "produktionsrettigheder" i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet har været til debat. Det første år er gået med en del bøvl. Men hvad er status og forventningerne for det kommende år?

Miljøgodkendelse med ny lov og nye rammer.

Sune Impgaard Schou, kontorchef, Miljøstyrelsen show

resume

Praktiske erfaringer med og forventningerne til miljøgodkendelsesordningen.

Søren Schmidt Thomsen, chefkonsulent, Patriotisk Selskab
show

resume

 

Sidst bekræftet: 09-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18