Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema D - Planteværn

Session D1: Planteværn i korn (I)
Efter en usædvanlig vækstsæson gøres der med udgangspunkt i Landsforsøgene 2007 status over mulighederne for fortsat at anvende strategier med lave doser mod ukrudt, svampe og skadedyr.

Hvordan klarer vi de stigende problemer med græsukrudt gennem forebyggelse og bekæmpelse?

Jens Erik Jensen, specialkonsulent, Landscentret, Planteproduktion show
(2,5 MB)

resume

Forsøg med svampe- og skadedyrsbekæmpelse i 2007.

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion
show

resume

Session D2: Planteværn i korn (II)
2007 viste kraftige angreb af havrerødsot mange steder - hvad kan der gøres fremadrettet? Begyndende resistens overfor triazoler er observeret i flere lande - kan vi forhale udviklingen i Danmark?

Hvordan tackler vi havrerødsot i fremtiden?

Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion
show
(2 MB)

resume

Hvordan kan vi bevare og styrke triazolers effekt på sygdomme i korn?

Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Det Jordbrugs-videnskabelige Fakultet, AU
show

resume

Session D3: Pesticidplan 2004-2009 (I)
Evalueringen af Pesticidplan 2004-2009 er blevet fremskyndet. Regeringen ønsker, at dette sker i en bred og åben proces. I denne session behandles emner, som er relevante at inddrage i denne proces.

Pesticidhandlingsplaner i andre lande.

Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Det Jordbrugs-videnskabelige Fakultet, AU
show

resume

Er behandlingshyppighed et godt mål for pesticiders miljøbelastning?

Christian Kjær, seniorforsker, PhD, DMU, Terrestrisk Økologi
show

resume

Session D4: Pesticidplan 2004-2009 (II)
Evalueringen af Pesticidplan 2004-2009 er blevet fremskyndet. Regeringen ønsker, at dette sker i en bred og åben proces. I denne session behandles emner, som er relevante at inddrage i denne proces.

Fremtidens udbud af pesticider i Danmark og konsekvenserne heraf.

Per Kudsk, forskningsleder, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show

resume

Hvorfor er det ikke så enkelt med de lave doseringer i praksis?

Jakob F. Kjærsgaard, ledende planteavlskonsulent, LandboCentrum
show

Session D5: Sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler
Forurening med pesticider i vand kan undgås ved omtanke. Hvordan undgår vi, at der sker forureninger?

Fælles europæiske anbefalinger om håndtering af bekæmpelsesmidler i TOPPS.

Poul Henning Petersen, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion show

resume

Nye regler for påfyldning og rengøring af marksprøjter.

Sandi Muncrief, fuldmægtig, Miljøstyrelsen
show

resume

Session D6: Nyt om plantebeskyttelsesmidler (I)
Præsentation af nye planteværnsmidler i korn, raps og majs

Prosaro - en videreudvikling af Proline.

Flemming Larsen, konsulent, Bayer CropScience show

resume

Ferramol - forsøg og erfaring med bekæmpelse af agersnegle efteråret 2007.

Lars Bjørnsbo, d irektør, ECOstyle A/S show

resume

Nyt om de boscalid-holdige svampemidler (Bell, Signum, Cantus).

Thorkild Amby, Marketing, BASF A/S show

resume

Session D7: Nyt om plantebeskyttelsesmidler (II)
Præsentation af nye planteværnsmidler i korn, raps og majs

Atlantis - hvad har vi lært om timing og tilsætningsmidler i år? Nye formuleringer.

Niels Bjerre, produktchef, Bayer CropScience show

resume

Absolute 5 - et nyt herbicid til vintersæd.

Erling Falch Petersen, cand. agro, DuPont Danmark Aps. show

resume

Catch - Ny basisløsning til vårsæd, som kombinerer nyt og gammelt.

Morten Nygaard, technical manager, Dow AgroSciences Danmark A/S show

resume

 

Sidst bekræftet: 10-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18