Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2011

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Tema G - Rammebetingelser

13.-14. januar 2009

Tema G - Rammebetingelser

Session G1: Nyt om Pesticidplanen I
Sessionen vil give deltagerne et overblik over nye forsknings- og udredningsresultater, der har relevans for Pesticidplanen.

Udvikling i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006

Kim Gustavson, DHI, Vand Miljø Sundhed show
resume
Indikator for pesticiders naturbelastning S eniorforsker Christian Kjær, AU DMU


show
resume
Session G2: Nyt om Pesticidplanen II
Sessionen vil give deltagerne et overblik over nye forsknings- og udredningsresultater, der har relevans for Pesticidplanen.
Evaluering af målopfyldelse og anvendte virkemidler i Pesticidplan 2004-2009

C hefkonsulent Henning Thomsen, Rambøll Management show
resume
Opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske beregninger
Seniorforsker Jens Erik Ørum, KU LIFE, FØI show
resume
T Session G3: Den rumlige variation i næringsstoftabet til vandmiljøet
Mekanismerne bag - og risikozoner for tab af næringsstoffer fra dyrkningsjorden til overfladevand. Vi har hørt meget om P-indekset, hvordan skal det anvendes?
Risikokortlægning af N- og P-tab. F orskningsleder Tommy Dalgaard, AU DJF


show
resume
Hvordan kan P-indekset anvendes af forvaltningen? B iolog Lisbeth Wiggers Nielsen, Miljøcenter Århus


show
resume

Session G4: Implementering af Vandrammedirektivet
Status på den danske implementering af Vandrammedirektivet - herunder resultaterne af interkalibreringen. Hvordan er de beregnet, og hvilke metoder er brugt til beregningerne? Hvordan kan man bevæge sig fra reduktionskrav til eksempelvis en fjord og til konkrete reduktionskrav for den enkelte landmand?

Reduktionskrav i Vandplanerne. Hvordan ser de konkrete reduktionskrav ud i forhold til de forskellige recipienter? Biolog Jørgen Bidstrup, Miljøcenter Aalborg show
resume
Anbefalinger fra AGWAPLAN-projektet
S pecialkonsulent Irene Asta Wiborg, Landscentret, Plan & Miljø

show
resume
T Session G5: Den rumlige variation i pesticidpåvirkningen af vandmiljøet
En redegørelse for, under hvilke forhold pesticiderne kan finde vej til overfladevand. Der har været talt meget om effekten af makroporer som sprækker og regnormegange, men hvor meget er der om det?
Den rumlige variation af pesticidpåvirkningen af vandmiljøet

S eniorrådgiver Erik Nygaard, GEUS show
resume
Makroporetransport på drænet jord
L ektor Carsten Petersen, KU LIFE


show
resume
Session G6: Vandmiljøplan III
Vandmiljøplan III midtvejsevalueres i løbet af 2008. Formålet med sessionen er at give deltagerne kendskabet til resultatet heraf.
Udviklingen i kvælstoftabet til vandmiljøet fra 1985 til nu

S eniorrådgiver Jesper Waagepetersen, AU DJF show
resume
Den forventede udvikling frem til 2015 P rojektchef Torben Moth Iversen, AU DMU


show
resume

Session G7: Produktions-, natur- og miljømæssige helhedsløsninger
Sessionen skal give deltagerne den fornødne viden til kvalificeret at deltage i debatten om, hvordan vi bedst muligt kombinerer hensynene til produktion, miljø og natur.

Hvor er det bedst at producere fødevarer, foder, fibre og energi?

S eniorforsker Uffe Jørgensen, AU DJF show
resume
Forvaltning af agerlandets vilde fauna

Seniorbiolog Peter Odderskær, AU DMU, Vildtbiologi og Biodiversitet

show
resume
Session G8: Fremtidens landbrugsbedrift
Sessionen danner grundlag for den efterfølgende paneldebat om, hvordan landbruget kan blive det helt centrale element i relation til produktion, natur og miljø.
Hvordan ser dansk landbrug ud i 2020? Adm. direktør Carl Aage Dahl, Dansk Landbrug


show
resume
Landbrugets struktur og specialisering i harmoni med landskab og natur - en vision
L andskonsulent Kræn Ole Birkkjær, Landscentret, Plan og Miljø show
resume
Session G9: Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet
På baggrund af informationerne i session G7 og G8 fremlægger miljøministeren og landmanden deres visioner for udviklingen af landbruget i Danmark og lægger op til debat.
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
MF, Socicialistisk Folkeparti Steen Gade


Landmanden Formand Michael Brockenhuus-Schack, Landsudvalget for Planteproduktion

show
Ordstyrer: chefredaktør Henrik Lisberg, Dansk Landbrugs Medier


 

Sidst bekræftet: 20-01-2009 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18