Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2011

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Tema K - Natur og miljø

13.-14. januar 2009

Tema K - Natur og miljø

Session K1: Miljøstrategi - en forudsætning for udvikling
Miljøforhold spiller en stor rolle for, hvorledes de enkelte bedrifter kan udvikle sig, og der er behov for at se på miljøstrategien som en integreret del af bedriftens overordnede strategi. Der belyses muligheder og perspektiver i at koble de to strategier sammen - specielt ved udvidelse af husdyrholdet.

Erfaringer med gennemførelse af en miljøstrategi

M iljø- og naturchef Ulla Bækman, Sønderjysk Landboforening show
resume
Overordnet strategi og miljøstrategi - muligheder og begrænsninger

S pecialkonsulent Irene Asta Wiborg, Landscentret, Plan & Miljø show
resume
Session K2: Brak - natur eller landbrugsjord?
Udtagningsforpligtigelsen er ophævet. Mange har derfor valgt at genopdyrke deres brakarealer. Hvad er konsekvensen heraf? Hvordan blev brakken brugt i praksis? Hvornår er det rentabelt at opdyrke brak?
Hvordan sikres natur og miljø på uproduktive arealer? N atur- og miljøkonsulent Heidi Buur Holbeck, Landscentret, Plan og Miljø

show
resume
Hvilke natur- og miljøgevinster kan der være knyttet til brakarealerne?

Biolog Michael Stoltze, Natur og Idé show
resume
Session K3: Natur og miljøgodkendelser
Naturen begrænser ofte udvidelsesmulighederne i landbruget. Virker kravene, og hvilke konsekvenser har det? Hvad koster det at stille krav, og hvad er effekten? Der tages udgangspunkt i et konkret eksempel.
Hvilke krav stilles der?
A fdelingsleder Morten Riis, Landboforeningen Gefion

 

show
resume
Juridiske forhold, herunder proportionalitetsprincippet ved miljøgodkendelser

P rofessor Helle Tegner Anker, KU LIFE, FØI show
resume
Session K4: Biotopplaner
Fra 2010 skal der udarbejdes biotopplaner i forbindelse med udsætning af mere end en agerhøne eller fasan pr. ha. Hvordan skal biotopplanerne iværksættes? Hvorledes spiller de sammen med naturplaner?
Hvad er en biotopplan, og hvorfor skal den laves?
V ildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Skov- og Naturstyrelsen

show
resume
Hvordan kan biotopplaner udføres i praksis? M iljøkonsulent Thomas Ravn, Patriotisk Selskab


show
resume
Session K5: Natura 2000
Rammerne er sat for Natura 2000, og nu skal planerne gennemføres. Hvilke konsekvenser får det for landbruget, og hvordan kan landbruget bidrage til iværksættelsen?
Hvilke krav stilles der for at nå målene i naturplanerne?

Biolog Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus, Naturkontoret show
resume
Samarbejde mellem kommune og landbrug ved gennemførsel af handleplanerne for Natura 2000-områder
N atur- og miljøkonsulent Camilla Ståle Sundstrup, LandboThy show
resume

Sidst bekræftet: 16-01-2009 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18