Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema L - Bioenergi

Session L1: Biogas - fremtidens ressource?
Udbygningen med biogas har stået stille i Danmark. Hvilke nye initiativer vil præge udviklingen fremover? Og hvilke teknologier giver de største fordele for landbruget, miljøet og energiforsyningen?

Udviklingspotentialet for biogas.

Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent, Landbrugsraadet

show

Biogas kan forbedre økonomien og næringsstofhusholdningen i økologisk planteavl.

Michael Tersbøl, souschef Landscentret, Økologi show

resume

T Session L2: Bioenergi til transport - hvilken vej går udviklingen?
Der hersker stor uenighed om det rimelige i at udnytte biomasse til transportbrændstof, og om hvilken teknologi der bør satses på. Et tværministerielt udvalg har sammenlignet 12 forskellige teknologispor. Sessionen giver et blik ind i de fremtidige muligheder.

Sammenligning af 12 forskellige drivmidler til transport.

Svend Brandstrup, Brandstrup Consult

show

Hvilke udviklingsmuligheder ligger der i sukkerbaserede brændstoffer?

Claus Felby, professor, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

show
(2,5 MB)

resume

T Session L3: Bioenergi - redning eller katastrofe?
Den voldsomme ekspansion i bioenergimarkedet kan få afledte effekter på landbrugets miljøpåvirkninger. Globalt påvirkes prisdannelsen på foder og fødevarer, hvilket rejser en række socialpolitiske og etiske spørgsmål.

Hvad betyder inddragelse af landbrugsarealer til energiproduktion for det globale fødevaremarked?

Alex Dubgaard, lektor, FØI, Miljø og Regional udvikling

show

resume

Hvad betyder en øget bioenergiproduktion for nitratudvaskning, jordens kulstofindhold og pesticidforbrug?

Uffe Jørgensen, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU show

resume

Session L4: Energiafgrøder i andre lande
Danmark var tidligere et foregangsland i biomasseudnyttelse, men nu har andre lande lagt sig i overhalingsbanen. I denne session vil vi sætte fokus på, hvad der sker i landene omkring os.

Udvikling af bioenergi i Irland.

Pieter D. Kofman, seniorkonsulent, Danish Forestry Extension

show

resume

Kort status for udviklingen af bioenergi i UK, Tyskland og Holland. Hvor bevæger Europa sig hen med bioenergien?

Pieter D. Kofman, seniorkonsulent, Danish Forestry Extension
show

 

Sidst bekræftet: 10-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18