Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema P - Gødskning

Session P1: Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2007?
Også i 2007 er der gennemført en række landsforsøg med gødning. På sessionen gives en oversigt over de vigtigste forsøgsresultater og en omtale af, hvordan de kan udnyttes i praksis

Resultater af forsøg med forskellige typer af husdyrgødning.

Torkild Birkmose, konsulent, Landscentret, Planteproduktion

show
(3 MB)

resume

Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2007?

Leif Knudsen, chefkonsulent, Landscentret, Planteproduktion
show

resume

T Session P2: Langtidseffekt af for lave kvælstofnormer. Jordbunds-kortlægning
Hvad betyder en fortsat reduceret kvælstofmængde for kvælstofbehovet på langt sigt. Nye resultater baseret på fastliggende forsøg giver svaret. Kortlægning af jordtype har længe været baseret på Den danske Jordklassificering, som hviler på tekstur i pløjelaget. DJF har nu videreudviklet kortlægning til at omfatte rodzonen, rodzonekapacitet mv.

Er der en langtidseffekt af reduceret kvælstofgødskning?

Jens Petersen, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Præsentation af et stærkt forbedret jordtypekort.

Mogens Greve, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Session P3: Fertilisation in Germany
I Danmark har meget af udviklingen inden for gødskningspraksis gået på at forbedre udnyttelse af husdyrgødning og på at tilpasse os miljøreglerne. Derfor er vi måske gået glip af en faglig udvikling, der kunne give os et bedre økonomisk resultat.

Fertilisation in Germany.

 

Dirk Schröder, Marketing Agronomist - Offering Manager, Kemira GrowHow GmbH

T Session P4: Fosfordynamik
Nye resultater viser, at der sker en betydelig større omlejring af fosfor fra pløjelaget til de underliggende lag end hidtil antaget. Tilsvarende viser nye resultater, at naturgenoprettelse med genskabelse af vådområder kan resultere i øget fosfortab.

Omlejring af fosfor fra pløjelag til underjord.

Gitte Rubæk, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Kan man undgå fosfortab ved reetablering af vådområder?

Charlotte Kjærgaard, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

resume

T Session P5: Fosforindeks - næsten klar til brug
Et amerikansk inspireret fosforindeks har været omtalt herhjemme de sidste 4-5 år. Nu er det ved at være tilpasset danske forhold af DJF og DMU. Landscentret har afprøvet et indeks bygget på den oprindelige danske model.

Et nyt fosforindeks baseret på danske forhold.

Goswin Heckrath, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Afprøvning af et fosforindeks baseret på det oprindelige amerikanske i et projekt i Danmark.

Rita Hørfarter, konsulent, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret show
(2 MB)

resume

T Session P6: Jordbundsanalyser - hvad er de værd?
Jordanalyser har hidtil været hjørnestenen i bestemmelse af kalkbehov og behov for tilførsel af fosfor, kalium og magnesium. I fremtiden skal mange danske jordprøver analyseres i udlandet. Det gør det aktuelt at diskutere analysemetoder samt hele konceptet med anvendelse af jordbundsanalyser.

Anvendelse af jordbundsanalyser i Danmark og danske metoder sammenlignet med udenlandske.

Hans S. Østergaard, konsulent, Landscentret, Planteproduktion

show

resume

Jordbundsanalyser og sammenhæng med mængde af tilgængelige næringsstoffer.

Søren Husted, lektor, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU show

resume

 

Sidst bekræftet: 11-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18