Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema Q - Klima

Session Q1: Klimaændringer - fup eller fakta?
FN's klimapanel har netop udsendt sin fjerde vurderingsrapport, som påpeger, at man nu kan konstatere de menneskeskabte klimaændringer. Her gives en oversigt over sammenhængene.

Klimaændringer - fup eller fakta?

Jens Hesselbjerg Christensen, seniorkonsulent, Danmarks Meteorologiske Institut

show
(2,5 MB)

resume

Kan vi modvirke klimaændringerne?

Kirsten Halsnæs, forskningsspecialist, DTU - Risø, Afd. for Systemanalyse
show

resume

T Session Q2: Klimaændringer - vand og vandmiljø
Klimaændringerne forventes at give både flere oversvømmelser og mere tørke. Samtidig øges risikoen for tab af næringsstoffer og for iltsvind i de indre farvande.

Hvordan påvirker klimaændringer vandbalance og grundvandsstand?

Torben O. Sonnenborg, seniorforsker, GEUS, Hydrologisk Afdeling

show
(2 MB)

resume

Klimaændringernes betydning for vandmiljøet.

Brian Kronvang, seniorrådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser

resume

Session Q3: Nyt klima - nye afgrøder?
Et varmere klima giver muligheder for nye afgrøder, men også ændrede udbytter i de nuværende afgrøder. Skal vi dyrke solsikker, sojabønner mv. i fremtiden?

Muligheder for nye afgrøder og sædskifter på kort og langt sigt.

Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show
(3 MB)

resume

Session Q4: Ukrudt og skadegørere under nye klimaforhold
Klimaændringer vil ikke alene føre til nye afgrøder, men også til nye skadegørere på både kort og langt sigt. Hvorledes skal det håndteres?

Hvordan påvirker klimaændringerne ukrudtsbekæmpelsen?

Per Kudsk, forskningsleder, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Ukrudt og skadegørere under nye klimaforhold - n ye skadedyr?

Lars Monrad Hansen, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show
(4 MB)

resume

Plantesygdomme på landbrugsplanter under ændrede klimaforhold.

Mogens Hovmøller, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show
(2,5 MB)

resume

Session Q5: Hold på kulstoffet
Danmark vil under Kyoto Protokollen opfylde en del af forpligtelsen til CO2-reduktioner gennem kulstoflagring i landbrugsjorden. Hvilke konsekvenser har det, og har det konsekvenser for udtag af biomasse til energiformål?

Hvordan kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden?

Bent T. Christensen, forskningsprofessor, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Planer for kulstoflagring på Barritskov.

Lone Nørgaard Telling, seniorprojektleder, Green Carbon
show

resume

 

Sidst bekræftet: 09-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18