Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema R - Natur

Session R1: Fri adgang til naturen
Hvilke ønsker har befolkningen, og hvad er reglerne? Vi har i landbruget mulighed for at vise befolkningen, hvordan vi forvalter naturressourcerne. Hvordan spiller det ind på landbrugets image?

Befolkningens ønsker til adgang og mulighederne herfor.

Frank Søndergaard Jensen, seniorforsker, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

show
(2 MB)

resume

Erfaringer med offentlig adgang på mine arealer.

Niels Jørgen Bønløkke, gårdejer, Lyngbygård

show

resume

Session R2: Natura 2000 - status
Idéfasen for Natura 2000 er netop overstået. Hvad har den betydet? Hvad sker der fremadrettet? Erfaringer og eksempler på hvad der er sket, og hvad der sker fremover.

Erfaringer fra idéfasen.

Karen Thingsgaard, biolog, Miljøcenter Ringkøbing

show

Landbrugets rolle i fremtiden.

Annette Pihl Pedersen, svinekonsulent, LRØ
show

resume

Session R3: Landbruget og naturen i synergi - udsigtsløs eller realistisk vision?
Hvad vil vi med den danske natur, og hvordan kan vi forene landbrug og natur? Kan vi udnytte strukturudviklingen i landbruget til at skabe større synergi mellem landbrug og natur?

Scenarier for samspillet mellem landbrug og natur i syv EU-lande.

Tommy Dalgaard, forskningsleder, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show
(2 MB)

resume

På hvilke arealer får vi mest ud af at gøre en indsats?

Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening
show

resume

Session R4: Nationalparker i Danmark
Thy er udnævnt som Danmarks første nationalpark - andre med flere landbrugsarealer følger efter. Hvad kommer det til at betyde?

Danmarks første nationalpark - hvad indebærer det?

Ditte Svendsen, statsskovrider, Thy Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen
show
(2 Mb)

resume

Hvad betyder det for landbruget i Thy?

Niels Jørgen Pedersen, formand, Landboforeningen Nordthy
show

resume

 

Sidst bekræftet: 09-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18