Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema U - Plantebiologi

T Session U1: Biomasseproduktion - begrænsninger og muligheder
Ny forskning i planters genetiske baggrund i sammenhæng med deres fysiologiske egenskaber er en forudsætning for udbyttestigninger.

Forbedret fotosyntese - en vej til øget udbytte.

Poul Erik Jensen, lektor, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

show

resume

Mindsket respiration - en vej til formindsket tab af udbytte.

Ian Max Møller, forskningschef, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show

resume

T Session U2: Plante-mikrober - interaktioner (I)
'The Good, The Bad and The Ugly' - gavnlige, farlige og ødelæggende interaktioner mellem planter og mikroorganismer.

Betydningen af plante-mikrobe-samliv for planters vækst og sundhed.

John Larsen, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabe-lige Fakultet, AU

show

resume

Signalstoffer og sekundære metabolitter.

Inge S. Fomsgaard, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU
show

resume

T Session U3: Plante-mikrober - interaktioner (II)
Resistensmekanismer og immunitet i samspillet mellem skadegørere og planter.

Nye resultater forklarer, hvorfor gener for sygdomsresistens ofte kun er virksomme i kort tid.

Hans Thordal-Christensen, programleder, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

show

resume

Medfødt immunitet i planter: Nyt perspektiv i plantesyg-domsbekæmpelse.

Mari-Anne Newman, lektor, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU
show

resume

 

Sidst bekræftet: 09-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18