Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2010

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Tema V - Økologi

Session V1: Økologiske markforsøg 2007
De væsentligste resultater fra forsøgene 2007 fremlægges og kommenteres. Hvad betyder resultaterne for dyrkningen i 2008?

Forsøg med økologisk grovfoder.

Inger Bertelsen, specialkonsulent, Landscentret, Økologi

show

resume

Forsøg med gødskning af økologisk vårsæd og vinterspelt.

Peter Mejnertsen, konsulent, Landscentret, Økologi
show

resume

Session V2: Markdrift på økologiske fjerkræ- og svinebedrifter
På ejendomme med økologisk fjerkræ og svineproduktion er produktionen i marken og i stalden langt mindre integreret, end det er tilfældet med økologiske kvægbrug. Det giver nogle særlige udfordringer. Hvad kan man gøre?

Sådan bruger jeg grovfoder i økologisk æg-produktion.

Jan Volmar, gårdejer

show

resume

Sådan trimmes markbruget på bedrifter med økologiske svin eller fjerkræ.

Michael Tersbøl, souschef, Landscentret, Økologi show

resume

Session V3: Nyt om markbruget på økologiske kvægbrug
Økologiske kvægbrug bliver stadigt større, og de store besætninger skal på græs. Hvordan skal sædskifterne se ud på store kvægbrug, hvor der kun afgræsses tæt på gården? Hvordan kan gyllen bedst udnyttes?
Robotmalkning kan være en af flere strategier.

Planteproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug.

Jørgen Eriksen, seniorforsker, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU

show

resume

Malkerobot i den økologiske græsmark - hvordan?

Frank Oudshoorn, akademisk medarbejder, Det Jordbrugsviden-skabelige Fakultet, AU
show
(3 MB)

resume

 

Sidst bekræftet: 09-01-2008 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18