Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2011

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Temaerne 88-99 Enkeltsessioner

13.-14. januar 2009

Temaerne 88-99 Enkeltsessioner

Se sammendrag i .pdf og shows i PowerPoint/.pdf. De enkelte shows og dias må kun anvendes i en ikke-redigeret form og med fuld kildeangivelse.

Session 88: Dyrkning af GM-soja og GM-majs i USA
Dyrkning af GM-afgrøderne majs og sojabønner er udbredt i USA. Hvilke erfaringer gør landmændene sig, hvad siger forbrugerne og økologerne og hvilke regler har myndighederne opstillet?
Dyrkning af GM-soja og GM-majs i USA Assistant professor Palle Pedersen, Iowa State University

show
resume

Session 89: En god idé - fik du den?
Virksomhederne, ja hele samfundet har brug for de gode ideer. Men hvordan arbejder vi målrettet med den proces, der fører frem til den originale tanke? Hvordan udvikler vi virksomhederne og indretter arbejdspladserne?

En god idé - fik du den? Nyhedschef Ulrik Haagerup, DR Byen


Session 90: Højaktuelt emne
Hvad er det mest "hotte" i januar 2009? Hvad står højt på samfundets eller landbrugets dagsorden? Er det pesticidforbruget, natur- eller miljøspørgsmål?

Landbrugets fremtidige priser og omkostninger: Efter fødevarekrisen og under finanskrisen Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut

show
T Session 91: Hvad ved vi om, hvordan fosfor bindes og transporteres i jorden?
Fosfor bindes til jordens partikler afhængig af jordbundstype og jordens reaktionstal, dræningstilstand samt humusindhold. Kan vi regne på det, og hvordan bruger vi den grundlæggende jordbundskemi til en praktisk anvendelse?
Hvordan mobiliseres og transporteres jordens partikler på forskellige jordtyper? Hvilken betydning har det for fosfor, og hvordan påvirkes jordens makroporer?

Jordens egne nanopartikler og fosformobilitet


Professor Hans Christian Bruun Hansen, KU LIFE show
resume
Mobilisering og transport af jordkolloider og fosfor Seniorforsker Lis Wollesen de Jonge, AU DJF


show
resume
Session 92: Den globale fødevarekrise og bioenergi
Hvilke betydende forhold er årsag til fødevarekrisen, og hvordan sikres en tilstrækkelig fødevareproduktion i en ressourceknap verden?

Den globale fødevarekrise og bioenergi International chef Christian Friis Bach, Folkekirkens Nødhjælp

show
resume

T Session 93: Planteforædling og bedre kvælstofudnyttelse
Den nyeste forskning i det genetiske og fysiologiske grundlag for afgrøders kvælstofoptagelse og -udnyttelse viser, at bestemte enzymsystemer spiller en særlig rolle.
Der er behov for at inddrage miljøparametre i forædlingen samtidig med at der er stigende behov for korn til brød, malt, foder og non-food formål. Hvad kan forædlingen bidrage med?

Ny viden om hvordan afgrødernes fysiologiske kvælstofudnyttelse kan øges
Professor Jan K. Schjørring, KU LIFE show
resume
Kan miljøparametre inddrages i kornforædlingen, og hvordan forbedres kvalitetsegenskaberne samtidig? Forædler Erik Tybirk, Nordic Seed show
resume
Session 94: Vejen til succes
Få konkrete værktøjer til at nå dine mål. Bo Olesen har en solid værktøjskasse med og øser af egne erfaringer, når han fortæller, hvordan han er vokset til succesrig direktør, formand for flere bestyrelser og ejer af Rørbæk Hovedgaard.
Bemærk, at sessionen varer til kl. ca. 17.30.
Opskriften på succes Direktør Bo Anders Olesen, JJO Invest ApS

 

Session 95: Planteavl i England
Sådan er det at etablere sig som dansk landmand i England! Hvad er de grundlæggende forskelle i forhold til dansk landbrug?
Robert Beck driver 2000 ha jord i England og har hjulpet flere danske landmænd med at etablere sig derovre.

Planteavl i England Konsulent og landmand Robert Beck

 

show
resume

Session 96: Det er ikke nok at overholde loven…
Politikere, forbrugere og naboer er ikke længere blot taknemmelige for, at landbruget og dets følgeindustrier skaber arbejdspladser og tjener valuta hjem. Landmænd skal også kunne lytte og forstå, hvad der er på dagsordenen i det offentlige rum. Det handler om retten til at være fremtidens fødevareproducent.

Sådan kan landbruget bruge CSR (Corporate Social Responsibility) til at skabe sig et godt omdømme Chefkonsulent Martin Nielsen, Landbrugsraadet show
resume
Landbruget skal være en lokal medspiller
Gdr. Knud Skøtt Christensenshow
resume
T Session 97: Dansk planteforskning og udvikling inden for sekundære indholdsstoffer
Mange planter indeholder en række sekundære indholdsstoffer, og der er en fornyet fokus på dem i planteforskningen.
Der er bl.a. en omfattede anvendelse til medicinske formål.

Forædling af planter med bedre sygdomsresistens og større indhold af sundhedsfremmende naturstoffer
Professor Birger Lindberg Møller, KU LIFE
show
(2,6 mb)
resume
Er planternes sekundære indholdsstoffer sunde eller skadelige?

Professor Lars Ove Dragsted, KU LIFE show
resume
Session 98: "Nordens Toscana" - er det vejen frem?
Mange regioner og lokale områder forsøger at skabe den specifikke profil, som adskiller dem fra alle andre, og som vil tiltrække forbrugere, turister, investeringer og virksomheder. Hvordan kan lokale netværk og fælles initiativer skabe opmærksomhed om et områdes særpræg og omsætte disse til kvalitetsprodukter? Formålet er at fastholde beskæftigelse og skabe vækst i området.

Netværk til at skabe merværdi for lokale produkter

Konsulent Morten Priesholm, Småøernes Aktionsgruppe show
resume
Erfaringer om kvalitetsdifferentiering og kollektiv markedsføring

Seniorforsker Egon Noe, AU DJF show
resume
Session 99: Bier i landbrugets tjeneste!
En vellykket bestøvning er grundlaget for et godt resultat i hvid- og rødkløver til frø. Hvilke krav kan frøavleren stille til biavleren - og hvad skal frøavleren gøre til gengæld?
Danmark er nr. 1 i Europa, hvad angår hvidkløverfrøavl - hvordan bliver vi bedre til rødkløver?

Bestøvningskampagnen! Hvordan skabes interessen i Sverige?

Konsulent Thorsten Rahbæk Pedersen, Jordbruksverket show
resume
Timing af skadedyrsbekæmpelse i kløver i relation til bestøvning
Avlschef Stig Oddershede, DLF-TRIFOLIUM A/S show
resume
 

Sidst bekræftet: 11-03-2009 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18