Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-11-2014

Plantekongres 2010 - 12.-14. januar 2010 

Oprettet: 09-11-2009

Tema D - Gødskning

Beskrivelse af sessionerne i Tema D - Gødskning

Session D1: Hvad lærte vi af forsøgene med gødning i 2009?
I 2009 er der igen gennemført en række landsforsøg med handelsgødning, husdyrgødning, mellemafgrøder mv. Vi giver en oversigt over de vigtigste resultater og peger på, hvordan de kan anvendes i praksis.
Resultater af forsøg med husdyrgødning Torkild Birkmose ,specialkonsulent, Landscentret

Show (2,7 mb)

Sammendrag

Resultater af forsøg med handelsgødning, mikronæringsstoffer samt mellem- og efterafgrøder Leif Knudsen, chefkonsulent, Landscentret Show (2,7 mb)

Sammendrag

T  Session D2: Strategies for fertilization of winter wheat in the UK
In the UK it has been examined whether the grain protein content at harvest of winter wheat, can be used to assess whether the crop has been too sparsely, optimally or excessively supplied with nitrogen. Also extensive studies have been carried out to define strategies for nitrogen fertilizer application to winter wheat based on leaf area index.
In-crop monitoring to optimize N management for wheat in the UK Daniel R. Kindred, Research scientist, ADAS UK Ltd., United Kingdom Show

Sammendrag - dansk

Sammendrag - engelsk

Session D3: Direkte Såning - kan man det i DK?
Der er igen interesse for at så afgrøder direkte i stubben. Etableringsmetoden anvendes mange steder i udlandet, men kan det også lade sig gøre i Danmark? Hør om status på forsøgsarbejdet, nye forsøg i Danmark og praktikerens bud på, hvordan man gør.
Status på forsøg med direkte såning Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent, Landscentret Show (2,1 mb)

Sammendrag

Sådan får jeg direkte såning til at lykkes Søren Ilsøe, næstformand, Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark Show

Sammendrag

Session D4: Nye metoder til analyse for næringsstoffer i jord
Vi arbejder på at udvikle nye og bedre analysemetoder for plantetilgængeligheden af fosfor og visse mikronæringsstoffer i jord. Hør om en ny maskine, der kan udtage jord og analysere for reaktionstal og ledningsevne direkte i marken. Hvordan kan det bruges i rådgivningen?
Bedre bestemmelse af plantetilgængeligt fosfor og mikronæringsstoffer i jord Søren Husted, lektor, KU, LIFE Sammendrag
Kalkning ud fra automatisk pH- og jordtypebestemmelse i marken Jens Elbæk Andersen, chefkonsulent, LandboNord Show (3,1 mb)

Sammendrag

T  Session D5: Funktion og behov for mikronæringsstoffer, fosfor og kalium
Hvilke mikronæringsstoffer har planten brug for, hvordan optages de, og hvordan transporteres de rundt i planten? Kan du springe tilførslen af fosfor og kalium over eller bruge f.eks. gyllefibre, slam eller bioaske, når gødningspriserne er høje?
Funktion og behov for mikronæringsstoffer Jan K. Schjørring, Professor, KU, LIFE Show (1,5 mb)

Sammendrag

Sådan sikres afgrødernes behov for fosfor og kalium og muligheder for at anvende alternative kilder Lars Stoumann Jensen, Professor, KU, LIFE Show (1,7 mb)

Sammendrag

Session D6: Få mest muligt ud af mellem- og efterafgrøder
Grøn Vækst lægger op til mere end en fordobling af arealet med efterafgrøder. Vi samler op på erfaringer med efter- og mellemafgrøder af f.eks. olieræddike. Desuden vises resultater med alternative teknikker til såning af roer i en voksende efterafgrøde.
Nyeste resultater med etablering og effekt af mellem- og efterafgrøder Kim Skov Jensen, planteavlskonsulent, LRØ Show

Sammendrag

Nye dyrkningsteknikker med efterafgrøder til rækkeafgrøder Otto Nielsen, forsøgsleder, Nordic Beet Research Show

Sammendrag

T  Session D7: Kan du spare på startgødningen til majs?
En del majsmarker får startgødning ved såning, men ekstra fosfor i handelsgødning resulterer på mange husdyrbrug i en overskudstilførsel. Vi præsenterer resultater fra de seneste års forsøg med reduktion af fosfor i startgødning og placering af gylle.
Effekt af placeret gylle til majs Jens Petersen, seniorforsker, AU, DJF Show

Sammendrag

Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs Leif Knudsen, chefkonsulent, Landscentret Show (1,9 mb)

Sammendrag

til top

Sidst bekræftet: 09-11-2009 Oprettet: 09-11-2009 Revideret: 09-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events