Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-11-2014

Plantekongres 2010 - 12.-14. januar 2010 

Oprettet: 09-11-2009

Tema S - Miljøteknik

Beskrivelse af sessioner i Tema S - Miljøteknik.

Ny side 1
Session S1: Skal foråret lugte af gylle?
Lugten af gylle om foråret kradser hårdt i landbrugets image. Hør om mulighederne for at reducere generne og få bud på, hvorfor de ikke benyttes i større udstrækning. Hør også, hvordan ammoniakfordampningen bedst reduceres.
Muligheder for at reducere lugtgener efter udbringning af gylle
 
Anders Feilberg, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Sådan reduceres ammoniakfordampning efter gylleudbringning effektivt Martin Nørregaard Hansen, udviklingskonsulent, AgroTech Show

Sammendrag

Session S2: Sådan lykkes nedfældning af gylle i vintersæd
Mange ting kan gå galt, når man nedfælder gylle i vintersæd. Kom og få en række fif til, hvordan du øger chancen for et godt resultat. Hvordan skal nedfælderen se ud, og hvornår og hvordan skal den bruges?
Sådan skal teknikken indrettes, så effekten bliver maksimal og trækkraften minimal Tavs Nyord, adjunkt, AU, DJF Show

Sammendrag

Sådan får man et godt resultat i praksis! Torkild Birkmose, specialkonsulent, Landscentret Show (2,2 mb)

Sammendrag

T  Session S3: Optimering af gylleseparering
Gylleseparering kan spille en vigtig rolle i forbindelse med etablering af nye biogasfællesanlæg. Få overblik over mulighederne. Der er stor forskel på den kemiske sammensætning af fibre fra gyllesepareringsanlæg. Det har væsentlig betydning for, hvordan fiberfraktionen kan udnyttes.
Valg af tekniske løsninger, når målet også er optimering af energipotentialet
 
Maibritt Hjorth, adjunkt, AU, DJF Show

Sammendrag

Fibre fra gylleseparering – hvor stor er forskellen i deres kvalitet, og hvordan anvendes de optimalt?
 
Karin Jørgensen, Ph.d.-studerende, KU, LIFE Show

Sammendrag

til top

Sidst bekræftet: 09-11-2009 Oprettet: 09-11-2009 Revideret: 09-11-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events