Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema A - Frø

Beskrivelse af sessionerne i Tema A - Frø

Session A1: Nyt om gødskning af frøgræs
Flerårige frøgræsafgrøder påvirkes af kvælstofkvoterne i både etableringsfasen og i frøavlsåret. Hør hvordan gødskningen optimeres. Gradueret gødskning anvendes i andre afgrøder, hvilke muligheder og begrænsninger giver en anvendelse i frødyrkning?
Nye forsøg med gødskning af rødsvingel og alm. rajgræs
René Gislum, seniorforsker, AU, DJF

 

Show

Sammendrag

Sådan graduerer jeg gødskningen i frøgræs!
Henrik Kreutzfeldt, gårdejer, Dybvad

Sammendrag

Session A2: Dyrkning af havefrø
Dyrkning af havefrø har en lang tradition i Danmark. Kan vi fortsætte dyrkningen under de nye rammebetingelser? En god afregning af havefrø kræver frø af høj kvalitet. Derfor er det afgørende, at der er helt styr på ukrudt og sygdomme.
Hvad kræves, for at havefrø har en fremtid i Danmark?
Henning Van Veldhuizen, direktør, Jensen Seeds A/S  

Show 

Sammendrag

Sådan håndterer jeg havefrø i sædskiftet!
Thomas Fabienke, proprietær, Egholmgård

Show

Sammendrag

Session A3: Årsmøde i Frøsektionen I
Formandens beretning vil fokusere på de enorme udfordringer for frøavlere i høståret 2010. Rammevilkårene i Danmark er ikke gunstige med Grøn Vækst, nye pesticidafgifter og høje gebyrer for certificering. Der afholdes desuden valg til bestyrelsen.
Har frøavlen en fremtid i Danmark? Thor Gunnar Kofoed, formand, Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen

Show

Session A4: Årsmøde i Frøsektionen II
Aktuelle emner i frøavlen, herunder en markedsorientering ved firmaet Barenbrug. Hvorledes ser Barenbrug på fremtiden for dansk frøavl, og hvad skal der til for at forblive i et presset marked?
Nyheder i frøavlen
Thor Gunnar Kofoed, formand, Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen

National og international markedsorientering  Frank Barenbrug, CEO, Barenbrug Danmark  

Show Til top
Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events