Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 13-11-2010

Tema B - Græs og majs

Beskrivelse af sessionerne i Tema B - Græs og majs

Session B1: Optimeret og bæredygtig majsdyrkning
Nye landsforsøg peger på optimering af sortsvalg, etablering, svampebekæmpelse og høst, afhængigt af anvendelsen. Ukrudtsbekæmpelse i majs kræver en fleksibel strategi. Hør om mulighederne med nye ukrudtsmidler og om radrensning som en del af strategien.
Optimér majsdyrkningen efter anvendelsen som foder eller til biogas Martin Mikkelsen, landskonsulent, VFL

Show (4 mb)

Sammendrag

Radrensning – en del af strategien mod ukrudt i majs
Poul Henning Petersen, landskonsulent, VFL

Show (2,8 mb)

Sammendrag

Session B2: Optimeret dyrkning af kløvergræs til slæt
Proteinindholdet påvirkes af gødskning, benyttelse, alder, kløverandel, græstyper mv. Hør, hvilke muligheder det giver for at påvirke proteinindholdet. Valget af sorter og blandinger giver sammen med gødskningsstrategien og slættidspunktet en række muligheder for at opnå det ønskede udbytte og den ønskede kvalitet.
Muligheder for at påvirke proteinindholdet i græsmarken
Karen Søegaard, seniorforsker, AU, DJF     

Show

Sammendrag

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt!
Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session B3: Udstyr til høst af grovfoder
Der er nye spændende muligheder for løbende at måle udbytte og tørstofindhold ved høst af græs og majs. Snittevogne kan noget i græs, men hvad viser forsøgene om kapacitet og økonomi? Og hvad siger køerne til græs høstet med snittevogn kontra finsnitter?
Nyt om udbyttemålere og snittevogne
Jens Johnsen Høy, landskonsulent, AgroTech A/S

Show

Sammendrag

Snittevogn eller finsnitter – giver det forskel i ensilagekvalitet og mælkeproduktion?
Rudolf Thøgersen, specialkonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session B4: Slætstrategi
Forskellige slættidspunkter giver vidt forskellig fordøjelighed og foderoptagelse af både græs og ensilage. Hør meget mere om, hvordan det påvirker køernes produktion og økonomien.
Sådan påvirker slætstrategien foderoptagelse og mælkeproduktion
 
Martin Weisbjerg, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Hvilken slætstrategi giver den bedste økonomi?
 
Vibeke Duchwaider, konsulent, VFL

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 13-11-2010 Oprettet: 13-11-2010 Revideret: 13-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events