Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema G - Økologi og nye afgrøder

Beskrivelse af sessionerne i Tema G - Økologi og nye afgrøder

Ø Session G1: Robuste planteavlssædskifter kræver planlægning
Produktionen i økologiske planteavlssædskifter uden husdyrgødning kræver effektiv udnyttelse af grøngødning, effektiv ukrudtskontrol samt en løbende afvejning af kortsigtede og langsigtede hensyn. Hvad har vi lært på disse områder?
Økologiske planteavlssædskifter - erfaringer og produktivitet
 
Margrethe Askegaard, specialkonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Økologiske planteavlssædskifter – jordfrugtbarhed og miljø
Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, AU, DJF

Show

Sammendrag

Ø Session G2: Ny teknologi og nye strategier mod ukrudt
Rodukrudt og ukrudt i rækkeafgrøder er to af de største udfordringer i økologisk planteproduktion. Kan vi blive bedre til at tackle problemerne gennem et samspil mellem viden og teknologi?
Strategier til regulering af rodukrudt
 
Lars Egelund Olsen, konsulent, VFL    

Show

Sammendrag

Erfaringer med nye teknologier i rækkeafgrøder
Jesper Rasmussen, lektor, KU, LIFE

Show

Sammendrag

Ø Session G3: Nye veje i dyrkningen af protein
Udfasningen af konventionelt dyrket foder i den økologiske husdyrproduktion stiller nye krav til dyrkningen af proteinafgrøder. Hvilke afgrøder er i spil, og hvilke kvaliteter kan de bidrage med?
Nyt om bælgsæd
Inger Bertelsen, souschef, VFL

Show

Sammendrag

Dyrkning af sojabønner i Danmark
Jens Petersen, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Ø Session G4: Gør økologisk mad dig sundere?
Er økologiske produkter sundere? Dette er et omdiskuteret emne, men nu foreligger der en række nye resultater, som kaster nyt lys over spørgsmålet.
Den ernæringsmæssige kvalitet – QLIF-projektet
 
Kirsten Brandt, Senior Lecturer, Newcastle University 

Show

Sammendrag

Hovedkonklusioner fra ernæringsforskningen
Charlotte Lauridsen, Seniorforsker, AU, DJF      Sammendrag

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events