Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema H - Klima og energi

Beskrivelse af sessionerne i Tema H - Klima og energi

Session H1: Klimakommissionens anbefalinger og dansk landbrug
Klimakommissionens rapport præsenterer planer for at opnå et samfund inden for ca. 40 år uden brug af fossile energikilder, og hvor de samlede udledninger af klimagasser er reduceret med 80-95 pct. Dette er radikale udfordringer, der også i stort omfang vil påvirke landbruget og fødevareproduktionen.
Klimakommissionens vigtigste anbefalinger og betydningen for landbrugssektoren Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, AU, DJF  

Show

Sammendrag
(Katherine Richardson)

Er klimakommissionens anbefalinger en vinder- eller en taberstrategi for landbruget? Claus Søgård-Richter, direktør, Landbrug & Fødevarer, Axelborg

Show

Sammendrag

T Session H2: Klimaregnskab for dyrkede organiske jorde
Som et led i Kyoto-aftalen har Danmark valgt at inddrage kulstoflagring inden for landbrug og skovbrug. Blandt andet kræves dokumentation for, hvad jorde med et højt organisk indhold betyder for landbrugets drivhusgas-regnskab. Et stort måleprogram har sat tal på de årlige tab af CO2, metan og lattergas fra arealer i omdrift og græsarealer.
Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgas-regnskab?
 
Steen Gyldenkærne, forsker, AU, DMU    

Show

Sammendrag

Drivhusgasbalancer for dyrkede organiske jorde - hvad betyder jordbundsforhold og anvendelse?
Søren O. Petersen, seniorforsker, ph.d., AU, DJF

Show

Sammendrag

Session H3: Ukrudtsbekæmpelse og udbytter i pil
Der gennemføres i 2010 en række danske screeningforsøg med forskellige ukrudtsmidler i energipil. Resultaterne sammenholdes med tilsvarende udenlandske forsøg. HedeDanmark gennemfører i disse år målinger af biomasseudbyttet i forskellige eksisterende pilemarker.
Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil
 
Rolf Thostrup Poulsen, konsulent, VFL

Show (3,3 mb)

Sammendrag

Biomasse i danske pilemarker sammenholdt med dyrkningsbetingelser
Lisbeth Sevel, ph.d.-studerende, HedeDanmark

Show

Sammendrag

Session H4: Large scale production of willow in England
I England er der over 20 års erfaringer med piledyrkning. Strawson Energy er den største piledyrker i England og har også erfaring med forarbejdning af pil til forskellige former for fast brændsel. Indlægget holdes på engelsk.
Large scale production of willow for short rotation coppice in England
 
John Strawson, managing director, Strawson Energy 

Show (3,2 mb)

Sammendrag:Dansk
Engelsk

Session H5: Landbrugets biomasseproduktion nu og i 2050
Landbruget har potentiale til at levere store mængder biomasse til f.eks. energiformål, og der er flere andre kilder til biomasse. Hvordan er mulighederne for et positivt samspil mellem bioenergiproduktion og en klimavenlig landbrugsproduktion?
Biomasse til kraftvarme – hvor skal den komme fra?
 
Anders Evald, seniorprojektleder, Force Technology 

Show

Sammendrag

Scenarier for et drivhusgas-neutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050
Tommy Dalgaard, forskningsleder, AU, DJF     

Show

Sammendrag

Session H6: Biogas - driftsøkonomi og gaspotentialer
Gaspotentialet i husdyrgødning er en meget væsentlig faktor for økonomien i biogasanlæg. AU, DJF har udført en række undersøgelser, der belyser, hvordan fodring, staldsystemer og forbehandling påvirker gaspotentialet.
Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger
Helge Lorenzen, chefkonsulent, LandboSyd 

Show

Sammendrag

Sådan påvirkes gaspotentialet i gødning af staldsystem, fodring, separation og forbehandling
 
Henrik B. Møller, seniorforsker, AU, DJF    

Show

Sammendrag

Session H7: Bioethanol af korn og restbiomasse
Kravet om iblanding af biobrændstof skaber et nyt marked for bioethanol. Danish Biofuel planlægger at producere bioethanol på basis af korn, dvs. med 1. generations teknologi. DONG Energy satser på 2. generations teknologi baseret på halm. Hvad er forskellene mellem de to teknologier, og hvad er begrundelserne for de forskellige valg?
Derfor vil jeg producere bioethanol på basis af korn Svend Brandstrup, adm. direktør, Danish Biofuel

Show

Sammendrag

Derfor investerer vi i bioethanol på basis af halm
 
Charles Nielsen, forsknings- og udviklingschef, DONG Energy    

Show

Sammendrag

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events