Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema J - Kartofler

Beskrivelse af sessionerne i Tema J - Kartofler

 

Session J1: Øget udbytte i stivelsesproduktionen i Sverige
I Sverige er der udført en række forsøg, som påviser muligheder for både at hæve udbyttet og forbedre økonomien i stivelsesproduktionen. Indlægget giver en introduktion til forskellige tiltag. Indlægget holdes på svensk.
Lönsam produktion av stärkelsepotatis
Joakim Ekelöf, projektleder, Lyckeby Starch AB  

Show

Sammendrag

Session J2: Bedre økonomi i dansk stivelsesproduktion
Afkobling af EU-støtten til stivelsesproduktionen i 2012 betyder, at der skal ske en produktivitetsstigning og/eller en reduktion af omkostningerne i dansk stivelsesproduktion. Hør om de nye initiativer, som stivelsesbranchen tænker på.
Hvad kan der gøres for at sikre dansk stivelsesproduktion?
Christian Feder, konsulent, KMC     

Show

Sammendrag

Anvendelse af overskårne læggekartofler
Henrik Pedersen, konsulent, AKV Langholt AmbA

Show

Sammendrag

Session J3: Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler I
Formandens beretning vil indeholde et resumé af resultaterne af arbejdet i Specialudvalget for Kartofler i 2010 samt give et indblik i de store udfordringer, dansk kartoffelavl står over for.
Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler
Carl Heiselberg, formand, gdr., Specialudvalget for Kartofler

Show

Sammendrag

Session J4: Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler II
Beretning om Plantedirektoratets kartoffelkontrol samt forslag om EU-certificeringssystem for læggekartofler. GMO-kartofler og kartoffelvirus Y har i 2010 været genstand for stor diskussion. Indlæggene vil beskrive avlssituationen i 2010 samt de bredere perspektiver for anvendelse af GMO-kartofler i Danmark.
Plantedirektoratets kartoffelkontrol - fordeling af opgaver fra 1/1-2011  Grethe Tarp, fagchef, Plantedirektoratet 

Show:
Forslag til EU's certificerings-system

Plantedirektoratets Kartoffelkontrol

Perspektiverne for anvendelse af GMO-kartofler
Kåre Lehmann Nielsen, lektor, AAU     

Show

Sammendrag

Session J5: Nyt om skadegørere i kartofler
I løbet af de seneste ti år er der sket en stigning i betydningen af Dickeya dianthicola og D. solani i kartofler samt jordbåren smitte af kartoffelskimmel. Indlæggene beskriver forekomst og betydning af disse skadegørere samt mulige forebyggende foranstaltninger.
Typer af sortbensyge/blødrådbakterier (Erwinia-komplekset) i Danmark
 
Steen Lykke Nielsen, forskningsleder, AU, DJF

Show

Sammendrag

Jordsmitte af kartoffelskimmel
Sabine Ravnskov, seniorforsker, AU, DJF     

Show

Sammendrag

Session J6: Bedre udnyttelse af svampemidler i kartofler
Kartoffelskimmel og rodfiltsvamp kan kun bekæmpes ved forebyggende behandlinger. I indlæggene fokuseres der på behovsbestemt anvendelse af svampemidler ved bekæmpelse af kartoffelskimmel samt på effekten af svampemidler over for rodfiltsvamp ved forskellige bejdsemetoder.
Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

Landsforsøg med svampebekæmpelse i kartofler Lars Bødker, landskonsulent, VFL     

Show

Sammendrag

Session J7: Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
Fremtidens ukrudtsbekæmpelse kan være en blanding af kemiske og mekaniske metoder. Se, hvad der er af erfaringer og muligheder fra forsøg og fra stordrift i Danmark og udlandet.

Nyt om mekanisk ukrudtsbekæmpelse fra Danmark og udlandet Bo Melander, seniorforsker, AU, DJF

Show (3 mb)

Sammendrag

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i praksis Michael Loft, agrokonsulent, AKV Landholt  

Show

Sammendrag

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events