Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema L - Planteværn

Beskrivelse af sessionerne i Tema L - Planteværn

Session L1: Sidste nyt om pesticidindsatsen i 2011
I sessionen berøres EU's pesticidforordning, ny kemikalielov og rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider.
Sidste nyt om pesticidindsatsen i 2011 Lea Frimann Hansen, kontorchef, Miljøstyrelsen    
Session L2: Nyt fra Landsforsøgene 2010 om planteværn I
På basis af resultater fra landsforsøgene i 2010 og tidligere år skitseres en række strategier for bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder med vægt på korn og raps. Der fokuseres specielt på betydningen af de nye forhøjede pesticidafgifter for den optimale indsats.
Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps
 
Poul Henning Petersen, landskonsulent, VFL    

Show (3,8 mb)

Sammendrag

Anbefalede strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, majs og raps
Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session L3: Nyt fra Landsforsøgene 2010 om planteværn II
De nye forhøjede pesticidafgifter kan måske medføre, at vi igen skal til at radrense. I hvilke afgrøder kunne det være aktuelt? Paneldiskussion med indlægsholdere fra denne + den foregående session om konsekvenser af de forhøjede pesticidafgifter.
Medfører de forhøjede pesticidafgifter, at radrensning mod ukrudt bliver aktuelt?
Jens Erik Jensen, landskonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Herefter paneldebat med landskonsulenterne Jens Erik Jensen, Ghita Cordsen Nielsen og Poul Henning Petersen (fra session L2) om konsekvenser af de forhøjede pesticidafgifter. Show 
Session L4: Nyt om gulrust og de nye typer svampemidler i korn
For nylig er der fundet nye aggressive racer af gulrust. Bliver gulrust i frøgræs et større problem? Der er flere såkaldte SDHI-svampemidler under udvikling til korn, hvoraf kun Bell p.t. er på markedet. Se, hvor effektive de nye midler er, og hør om risikoen for udvikling af resistens hos svampene.
Gulrust i korn og frøgræs - hvilke arter og sorter er mest udsatte? Mogens Hovmøller, seniorforsker, AU, DJF 

Show (2,6 mb)

Sammendrag

Bell og de kommende nye SDHI-svampemidler Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, AU, DJF     

Show

Sammendrag

Session L5: Nye planteværnsmidler
Tre nye planteværnsmidler bliver præsenteret: To bejdsemidler til korn samt et ukrudtsmiddel.
Bejdsning af korn mod svampesygdomme med Celest Formula M
 
Mikkel Nilars, portfolio manager, Syngenta Crop Protection A/S 

Show

Sammendrag

Bejdsning af korn mod svampesygdomme med Redigo 100 FS
 
Oluf Juhl, produktchef, Bayer CropScience    

Show

Sammendrag

Mustang forte – et nyt ukrudtsmiddel i vinter- og vårsæd Hans Raun, konsulent, Dow AgroSciences      Show 
Session L6: Integreret Plantebeskyttelse
Integreret Plantebeskyttelse (IPM) er en del af EU`s såkaldte rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider. Direktivet skal være indført i alle EU-lande pr. 1. januar 2014. Hør, hvad vi kan lære af ENDURE-projekterne omkring IPM, og hvordan en landmand praktiserer IPM.
Resultater fra projekterne i ENDURE Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, AU, DJF

Show

Sammendrag

IPM set fra en landmands synsvinkel
 
Lars Jørgensen, cand. agro    

Show

Sammendrag

Session L7: To eksempler på integreret plantebeskyttelse
En tysk varslingsmodel for knoldbægersvamp i vinterraps (SkleroPro) er evalueret på baggrund af landsforsøg med svampebekæmpelse. Hør, om modellen kan bruges i Danmark. Der er spændende resultater fra forsøg, som belyser muligheden for at reducere dosis af ukrudtsmidler i vårbyg ved forskellige N-niveauer.
Kan vi varsle for knoldbægersvamp i vinterraps? Pia Heltoft Jensen, cand. agro, Bioforsk Øst, Apelsvoll 

Show

Sammendrag

Sammenhæng mellem kvælstofniveau og behov for ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Mette Sønderskov, ph.d. studerende, AU, DJF     

Show

Sammendrag

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events