Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema R - Planlægning i det åbne land

Beskrivelse af sessionerne i Tema R - Planlægning i det åbne land

Session R1: Kommuneplanlægning og landbruget
Med baggrund i kommunernes nye ansvarsområde for planlægning i det åbne land er der udarbejdet flere nye metoder og værktøjer, der giver mulighed for at håndtere opgaven. Er kommuner og landbrug klar til opgaven?
Fremtidens landbrug og kommuneplanen
Jørgen Primdahl, professor, KU, LIFE  

Show

Sammendrag

Redskabernes fordele og ulemper
Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session R2: Planlægningen og landbruget - version 2011
Der er stor fokus på lokalisering af biogasanlæg og større landbrugsbyggerier. Vi kigger nærmere på indholdet og konsekvenserne for planlægning i det åbne land.
Det åbne land i kommuneplanlægningen  Kaare Hjorth, planlægger, Herning Kommune  

Show

Sammendrag

Hvad betyder planlægning for landbruget? Helle Borum, Miljøkonsulent, Heden & Fjorden

Show

Sammendrag

Session R3: Samarbejde som udviklingsmotor
Nye samarbejder på planlægnings- og landdistriktsområdet kan give helt nye muligheder for synergi og udvikling. Hvad betyder samarbejde for udviklingen, og hvordan kan kommune og landbrug sammen finde løsninger på fremtidens udfordringer?
Erfaringer fra et innovativt samarbejde mellem kommuner og landbrug
 
Lene Moth, projektmedarbejder, Vestjysk Landboforening og Ringkøbing-Skjern Kommune

Show

Sammendrag

Hvad betyder samarbejdsformer for planlægning i kommunen?
Lone Søderkvist Kristensen, lektor, KU, LIFE

Show

Sammendrag

Session R4: Landbrugets plads i kommuneplanen
Ifølge planen skal de landbrugsmæssige interesser varetages i forbindelse med kommunens planlægning. Er der nye tiltag på vej i relation til den kommende kommuneplanrunde?
En bedrifts udviklingsperspektiv i den offentlige planlægning
 
Erik Engholm Poulsen, gårdejer 

Show

Sammendrag

Nye tiltag på vej i kommuneplanerne
Helle Lassen, plan- og udviklingschef, Hjørring Kommune     

Show

Sammendrag

Session R5: Jordfordeling og strukturudvikling
I takt med at det bliver stadig mere udbredt at eje flere gårde, vokser behovet for en gennemgribende jordfordeling. Kan en jordfordeling også løse natur- og miljøproblemer?
Jordfordelingens muligheder
 
Lars Birk Jensen, landinspektør, Landinspektørfirmaet Birk & Boe

Show

Sammendrag

Jordfordeling i praksis
 
Per Lykkegaard Christensen, gårdejer, Redet     Sammendrag
Session R6: Landbrug og landskab
Efterhånden som landbrugenes bygningsanlæg bliver større og større, er der et øget fokus på de landskabelige hensyn. Hvordan kan de store anlæg placeres i fremtidens landskab?
Industrialiserede storlandbrug i landskabet
 
Nee Rentz-Petersen, Arkitekt 

Show

Sammendrag

Landskabelig forståelse ved placering af større bygninger og anlæg
Preben Skaarup, landskabsarkitekt, Preben Skaarup Landskab     
Session R7: Tag afsæt i det lokale særkende
Der er mange områder, der har et lokalt særkende. Kan en lokal tilgang og planlægning integrere de muligheder, der ligger i omgivelserne til glæde for både landmand og samfund?
Proaktiv planlægning for virksomheden giver succes Svend Brodersen, direktør, Gram Slot 

Udvikling med baggrund i kulturarven
Kirsten Birke Lund, landdistriktskonsulent, LandboNord     

Show

Sammendrag

Session R8: Sådan udpeges fremtidens landbrugsområder
I forbindelse med kommunernes planlægning for det åbne land skal der udpeges særligt værdifulde landbrugsområder, hvor landmænd med fordel kan etablere og udvikle sig fremover. Hvordan udpeges områderne, og hvad bør udpegningen tage højde for?
Sådan skal jordbrugsanalyserne bruges
Thorben E. Jørgensen, agronom, Odense Kommune 

Show

Sammendrag

Hvor skal landmanden være fremover?
  
Jens Peter Lunden, gårdejer, Asdal Hovedgaard    Show

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events