Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-10-2015

  

Oprettet: 14-11-2011

Tema B - Grovfoder

Beskrivelse af sessionerne i Tema B - Grovfoder.

Session B1: Majs - hot og energirig til kvæg
Majs leverer den største del af energiforsyningen på kvægets foderbord. Hør de seneste resultater fra Landsforsøgene om dyrkning af majs høstet som helsæd og kolbemajs. De alternative energikilder til majshelsæd i foderrationen er kolbemajs og behandlede kornprodukter. Hvordan passer de ind i foderplanen?
Der er opstilling af kandidater til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift (SFG).
Sådan dyrkes majs!
Martin Mikkelsen, landskonsulent, VFL     

Show (4 MB)

Sammendrag

Fodring med kolbemajs kontra byg og ludbehandlet hvede
Lone Hymøller, Ph.d., AU     

Show

Sammendrag

Session B2: Ram kvægets proteinbehov
På grundlag af resultater fra nye produktionsforsøg ved KFC med proteintilskud diskuteres fodring ved forskellige niveauer for tildeling af protein. På baggrund af de nyeste resultater fra Landsforsøgene belyses dyrkning af forskellige typer af kløvergræs høstet med forskellig slætstrategi.
Der gennemføres valg til Specialudvalget (SFG).
Fodring ved forskellige niveauer for tildeling af protein
 
Lene Alstrup, Ph.d.-studerende, AU    

Show

Sammendrag

Aktuel nyt om dyrkning af græs og kløver
Karsten A. Nielsen, landskonsulent, VFL     

Show

Sammendrag

Session B3: Gør gyllen til guld på kvægbedriften
I 2011 har der været meget debat om, hvorvidt gyllen til græs skal nedfældes, slangeudlægges, forsures eller evt. separeres. Få en status og en klar anbefaling til optimering på bedriften. På baggrund af danske og udenlandske erfaringer vurderes, om vi som hidtil skal satse på gylle, eller den skal separeres i en fast og flydende form.
SMS-afstemning i denne session.
Optimal håndtering af husdyrgødning på kvægbedrifter
  
Torkild Birkmose, seniorkonsulent, AgroTech A/S   

Show

Sammendrag

Husdyrgødning på kvægbedrifter i Danmark og i udlandet
 
Karsten A. Nielsen, landskonsulent, VFL    

Show

Sammendrag

Session B4: Saml kvælstoffet op efter majs!
Majs er en afgrøde, der giver anledning til stor kvælstofudvaskning. Der præsenteres nye muligheder for at nedsætte udvaskningen som f.eks. ved etablering af efterafgrøder. Hvorledes ser udvaskning mv. ud med stor andel af græs og majs i sædskiftet – under danske og under nordtyske forhold?
Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?
Ib Sillebak Kristensen, seniorforsker, AU     

Show

Sammendrag

Græsmarkernes indflydelse på jordens fertilitet og kvælstofbalance
  
Jørgen Eriksen, seniorforsker, AU   

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events