Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2013

  

Oprettet: 14-11-2011

Tema C - Markteknik

Beskrivelse af sessionerne i Tema C - Markteknik.

Session C1: Vildt venlige høstmetoder
Det kan have uheldige konsekvenser, når dyr påkøres under høst af korn og græs, men nye kørselsmønstre kan bidrage til at mindske antallet af dræbte og påkørte dyr. En anden mulighed er at bruge et varmefølsomt kamera til at opdage dyr i afgrøder.
Når dyrene kommer på tværs
Ole Roland Therkildsen, biolog, AU     

Show

Sammendrag

Brug af varmefølsomt kamera ved høst
Kim Arild Steen, Ph.d.-studerende, AU   

Show

Sammendrag

Session C2: Ny teknik til sprøjten
Sprøjteteknikken spiller en vigtig rolle, når det handler om at mindske forbruget af plantebeskyttelsesmidler og opnå den bedst mulige effekt. Hør mere om injektionssprøjter og om test af deres reaktionstid. Den intelligente sprøjtebom er et udviklingsprojekt, der samler de nyeste teknologier om plantegenkendelse og styring af sprøjten.
Nye perspektiver for injektionssprøjter
  
Henning Sjørslev Lyngvig, konsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Den intelligente sprøjtebom
Niels Jul Jacobsen, laboratoriechef, Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet     

Show

Sammendrag

Session C3: Nye metoder til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
En gennemgang af de nyeste kommercielle teknologier, herunder virkemåde og effekt. Resultater fra danske og internationale forsøg præsenteres. Hvad bringer fremtiden indenfor mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder? Præsentation af kommercielle teknologier, som udvikles i samarbejde med danske vidensinstitutioner.
Nye teknologier til ikke-kemisk bekæmpelse af rodukrudt
 
Michael Nørremark, forsker, AU    

Show

Sammendrag

Fremtiden for mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Frank Poulsen, F. Poulsen Engineering ApS     

Show

Sammendrag

Session C4: Gylle til voksende afgrøder
Nedfældning af gylle mindsker bl.a. fordampningen af ammoniak, men har samtidig en række ulemper. I sessionen præsenteres et nyt lovende nedfælderskær. Desuden vil du blive klogere på, om nedfældning af gylle i vintersæd er en realistisk og økonomisk interessant mulighed.
Teknik til nedfældning af gylle i græs og korn
Tavs Nyord, forsker, AU     

Show

Sammendrag

Perspektiver for gylleudbringning i vintersæd Torkild Birkmose, seniorkonsulent, AgroTech A/S     

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 26-09-2012 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events