Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema E

Beskrivelse af sessionerne i tema E - Højaktuelt emne, Mad til milliarder, Plantebiologi, Ikke faglige emner, Nye afgrøder.

Session E1: Højaktuelt emne: NaturErhvervstyrelsen og kundefokus
Vicedirektør Marie Louise Klenow fra den nyligt oprettede NaturErhvervstyrelse vil holde et indlæg om NaturErhvervstyrelsen og kundefokus. NaturErhvervstyrelsen løser de fleste myndighedsopgaver i relation til ikke mindst planteproduktion - f.eks. kontrolopgaver, enkeltbetalingsansøgning og indberetning af sprøjtejournaler.
NaturErhvervstyrelsen og kundefokus Marie Louise Klenow, vicedirektør, NaturErhvervstyrelsen   

Show

Session E2: Mad til Milliarder I
En af vor tids største udfordringer er at brødføde en voksende og rigere befolkning. Vi står over for væsentlige ressourceproblemer, samtidig går tendensen i Europa i retning af øget miljøbeskyttelse og mindre produktion. Hvad er dansk landbrugs rolle, hvordan får vi mest effektivt produceret mad nok, og hvordan balancerer vi miljøhensyn og natur?
Den globale fødevareproduktion og den næste grønne revolution – potentiale, tendenser, udfordringer og ressourceforbrug Andreas de Neergaard, lektor, KU   

Show

Sammendrag

Dansk landbrug og fødevareproduktions styrkepositioner i global sammenhæng
Tommy Dalgaard, forskningsleder, AU   

Show

Sammendrag 

        
Vi skal gøre det, vi er bedst til – intensiv dansk planteavl Nick de Neergaard, godsejer, Førslev Gods 

Show

Sammendrag 

        
Økologisk jordbrug er bedre for miljøet og for menneskene Carsten Søgaard, landmand, Grønholtgård I/S  
Hvordan får vi plads til naturen?
 
Rikke Lundsgaard, konsulent, Danmarks Naturfredningsforening    

Show

Sammendrag

Session E3: Planters eget forsvar over for insekter
Planter indeholder stoffer til forsvar mod organismer som f.eks. insekter. For at lære hvordan planter kan gøres mere resistente overfor skadegørere, er det vigtig at få viden om disse naturstoffer, og hvordan de virker. Insekter har i nogle tilfælde lært at bruge disse stoffer til deres egen fordel.
Vinterkarse producerer forsvarsstoffer mod insekter Vera K. Poulsen, postdoc, KU     

Show

Sammendrag

Zygaena og Lotus – samspil mellem insekter og planter Søren Bak, forskningsprofessor, KU     

Show

Sammendrag

Session E4: Mad til Milliarder II
Paneldiskussion med udgangspunkt i indlæggene i session E2 Mad til Milliarder I.
Paneldiskussion med spørgsmål fra salen  Nick de Neergaard, godsejer, Førslev Gods    
Carsten Søgaard, landmand, Grønholtgård I/S 

Rikke Lundsgaard, konsulent, Danmarks Naturfredningsforening

Andreas de Neergaard, lektor, KU
Tommy Dalgaard, forskningsleder, AU    
Session E5: Formændene i de varme stole
Hvorfor skal det være vanskeligere at være planteavler i Danmark end i andre lande? Hvorfor bruger I så mange penge på tv-reklamer? Publikum har ordet, og en journalist hjælper dem med at få klare svar. Ros og ris formændene, og giv dem gode råd og input til vejen frem.

Formanden i den varme stol 

Niels Jørgen Pedersen, formand, Landbrug & Fødevarer     
Torben Hansen, gårdejer, formand, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion  
Session E6: Global agricultural trends and EU agriculture
Rapporten ”Global agricultural market trends and their impacts on EU agriculture” fra Humboldt-universitetet 2008 beskriver en del af de kommende års udfordringer med stigende behov for fødevarer, stigende priser, krav om bioenergiafgrøder, mangel på jord etc. ECPA har støttet projektet. Hvilke løsninger tegner der sig, og hvad sker der generelt på planteværnsområdet? Sessionen afholdes på engelsk.
Global agricultural market trends and their impacts on EU agriculture
 
Alexandru Marchis, Dr., Opera-indicators   Show
Introduction to discussion on possible solutions and the future for agriculture

Carl Åge Pedersen, direktør, VFL   

 
Session E7: Genomisk selektion - forædlernes nye værktøj
Der er store forventninger til genomisk selektion, hvor hele arvemassen (genomet) benyttes til at bestemme vigtige egenskaber i organismer. Der er store forventninger blandt husdyrforædlere og planteforædlere til f.eks. at udvælge det bedste afkom på et tidligt tidspunkt.
Genomisk selektion – erfaringer fra det danske rajgræs-initiativ Torben Asp, seniorforsker, AU      Sammendrag
Den genomiske basis for frøkvalitet i byg og hvede Søren K. Rasmussen, professor, KU

Show

Sammendrag

Session E8: Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig
Hvorfor er der mekanismer i os, som vil forandring? Og hvorfor er der mekanismer, som slet ikke vil være med? I en verden i konstant udvikling er det vigtige spørgsmål at få besvaret. Peter Bastian formidler musik og tanker på det højest tænkelige og dog så ligefremme plan.
Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig Peter Bastian, fysiker og musiker     
Session E9: Cisgenese - en ny måde at overføre gener på
Egenskaber/gener fra nærtbeslægtede arter kan overføres ved krydsning eller ved cisgenese. Cisgenese inkluderer, at man kun anvender nærtbeslægtede arters gener til genetisk modifikation. Dette kan medføre mindre omfattende krav til godkendelse, når planter skal vurderes i EU-regi.
Hvad er cisgenese, og hvad er mulighederne?
Preben Bach Holm, professor, AU     

Show

Sammendrag

Cisgen byg med bedre fosfatudnyttelse
Inger Bæksted Holme, seniorforsker, AU     

Show

Sammendrag

Session E10: Få succes som rådgiver
En god rådgiver skal ikke kun være dygtig til sit fag. Det handler i høj grad om engagement, fremtræden og om, hvordan du siger tingene. Få fem nøgleord om branding med dig hjem, så du bliver bedre til at vise dine personlige og faglige kompetencer.
Få succes som rådgiver
Connie Frimann, Grow2      Show
Session E11: How to make novel crops profitable

Innovativ og profitabel udnyttelse af eksisterende biodiversitet, herunder såvel mindre kendte afgrøder med stort potentiale som anvendelse af nye planter som føde- eller foderplanter. Dr. Robert Reid har 40 års erfaring med at finde hidtil ukendte muligheder med f.eks. teff, quinoa, pyrethrum og valmuer.

Sessionen afholdes på engelsk.
How to make novel crops profitable
  
Robert Reid, Dr., Tas Global Seeds Pty Ltd, Tasmanien   

Show (3 MB)

Sammendrag(DK)

Sammendrag (UK)

Session E12: Kan GMO og økologi forenes?
Der er debat om valget mellem moderne planteforædlingsteknikker og traditionelt forædlede planter til økologisk dyrkning. Der gives en gennemgang af økologiens forudsætninger, og hvorvidt de kan være forenelige med GMO eller ej. Forbrugernes holdning er afgørende for mulighederne, men hvad er holdningen?
GMØ - Økologi og GMO
  
Peter Olesen, direktør, ActiFoods   

Show

Sammendrag

Hvad siger forbrugere til dette?
 
Jesper Lassen, lektor, KU     Show
Session E13: Nye afgrøder på vej til danske marker
Kommer vi til at se andre afgrøder på markerne fremover? Klimaændringer betyder, at det kan blive rentabelt at dyrke andre plantearter, og der er allerede øget fokus på, at markerne kan bruges til andet end foder og fødevarer. Hør om amarant, som kan være et bud på en ny afgrøde i Danmark, og om utraditionel anvendelse af kendte afgrøder.
Bliver amarant fremtidens afgrøde?
Inge S. Fomsgaard, seniorforsker, AU     

Show

Sammendrag

Landbruget som leverandør af fremtidens råstoffer
Poul H. Madsen, direktør, Grønt Center      Show
Session E14: Kontoret som ét hold
Hvis du kender dine kolleger og ved, hvad de arbejder med, er grundlaget for et stærkt team til stede. Dynamik, motivation og arbejdsglæde er nøgleordene ved at løfte i flok. Hør, hvad der skal til for at styrke holdånden i jeres team.
Hvordan skabes den rette ånd i et team?
Ulla Beck, direktør, Potential ApS      Show
Session E15: Jeg ser ingen begrænsning – gør du?
Bliv en oplevelse rigere ved at lade Søren Holmgren underholde dig med, hvordan han som blind har opnået succes inden for elitesporten og erhvervslivet og gang på gang har bevist, at alt kan lade sig gøre.
Jeg ser ingen begrænsning – gør du?
Søren Holmgren, i to i      Show


Til top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events