Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2013

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema F - Produktionsøkonomi og driftsledelse

Beskrivelse af sessionerne i tema F - Produktionsøkonomi og driftsledelse.

Session F1: Har danske landmænd barskere vilkår end landmænd i andre lande?

Der er forskelle i rammevilkår i de enkelte lande. I indlæggene redegøres for hvordan FØI har gennemført en analyse der snart offentliggøres. Samtidig gennemgås resultater fra analyser, der giver eksempler på forskelle i vilkårene.

Rammevilkår for landbrugsproduktion i Danmark og andre europæiske lande Mogens Lund, seniorforsker, KU     

Show

Sammendrag

Henning Otte Hansen, seniorrådgiver, KU 

 

Show
Session F2: Er danske landmænd bedre end andre?
Der er gennemført en større analyse af produktivitet i dansk landbrug sammenholdt med andre lande. Hvis dansk landbrug skal klare sig i den internationale konkurrence skal produktiviteten forbedres.
Dansk landbrug og produktivitetsudvikling
Svend Rasmussen, docent, KU     

Show

Sammendrag

Session F3: EU’s landbrugspolitik og den kommende reform
Der gives en status over EU’s landbrugspolitik i lyset af den kommende reform - CAP 2013. Endvidere vurderes det, hvordan CAP 2013 vil påvirke værdierne og indtjeningsmulighederne i dansk landbrug – set fra finansverdenen.
CAP 2013 – baggrund, tendenser og status for arbejdet i EU Silas Berthou, forsker, KU   

 

 

Show
Betydning af CAP 2013 for finansieringsmulighederne Søren Porsbjerg, landbrugschef, Nordea     

Show

Sammendrag

Session F4: Værktøjer til at forbedre økonomien i planteproduktion
Planteproduktionen er karakteriseret ved, at der skal bindes mange penge i jord og maskiner. Samtidig svinger priserne på både produkter og indsatsfaktorer. Det er derfor vigtigt at fastlægge en købs- og salgsstrategi i et marked med høj prisvolatilitet. Brug de rigtige værktøjer til at finde indsatsområder for at forbedre totaløkonomien på bedriften.
Handelsstrategi i et marked med svingende priser
  
Niels Eghøj Nielsen, finansieringsrådgiver, Agrovi   

Show

Sammendrag

Benchmarking – hvordan opnår jeg størst værdi af mit regnskab? Jakob Vesterlund Olsen, konsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Session F5: Driftsledelse i en turbulent verden
Priser og omkostninger har varieret kraftigt i de senere år, og denne tendens forventes at fortsætte. Det øger usikkerheden, og derfor bør du se på strategien for produktionen på din bedrift – er den fremtidssikret? Sådan tilrettelægger du produktion og investeringer under den øgede usikkerhed og de svingende priser!   
SMS-afstemning i denne session. 
Tilpasning af produktionen på kort sigt? Thyge Lauge Jørgensen, konsulent, VFL     

Show

Sammendrag

Investeringsstrategi under svingende prisforhold

Erik Maegaard, landskonsulent, VFL     

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 26-09-2012 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events