Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema J - Salgsafgrøder

Beskrivelse af sessioner i tema J - Salgsafgrøder.

Session J1: Det gode brødkorn
Der er megen snak og måske mange myter om brødkorn. Men hvad er det, der karakteriserer godt brødkorn, og hvilke kvaliteter og egenskaber efterspørges af møllerne? Hvordan værdisættes dansk brødkorn i forhold til importeret?

Hvad er godt brødkorn?

Åse Hansen, lektor, KU   Sammendrag
Er der et marked for dansk brødkorn?
Per Grupe, møller, Mørdrupgaard Korn   
Session J2: Tidlig såning af vintersæd
Tidlig såning kan være et godt alternativ til mellem- og efterafgrøder. Hvilke udfordringer giver dette, og hvilke forholdsregler skal man tage?
SMS-afstemning i denne session.
Effekt af tidlig såning af vintersæd på kvælstofudvaskningen Hans S. Østergaard, specialkonsulent, VFL     

Show

Sammendrag

Tidlig såning - selvfølgelig!    Ole Schou, planteavlskonsulent, Gefion

Show

Sammendrag

Session J3: Gem dit korn og sælg det godt
Svingende afgrødepriser og stigende omkostninger til lagerleje betyder, at flere landmænd bør overveje at etablere egne faciliteter til tørring og kornopbevaring. Hvordan agerer man som landmand bedst i et svingende marked med få købere?
Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Christian Rabølle, maskinkonsulent, Gefion   

Show

Sammendrag

Tips og tricks til at sælge dit korn bedst muligt! Palle Jakobsen, handelsrådgiver, Agrocom     

Show

Sammendrag

Session J4: The principles of direct drilling
I sessionen præsenteres principperne for "direct drilling" af en praktisk landmand med flere års gode erfaringer med dette. Sessionen foregår på engelsk.

Principles and experiences with direct drilling

Læs mere
Hartwig Callsen, landmand, Tyskland     

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

Session J5: 12 tons hvede – er det muligt?
I Danmark dyrkes og forædles hvede ved et lavere N-niveau end i nabolandene. Betyder det, at de danske sorter udnytter kvælstoffet bedre end de udenlandske? Hvad betyder det for vores konkurrenceevne, og hvor højt er det potentielle udbytte af hvede under danske forhold?
Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk, forædler, Nordic Seed     

Show

Sammendrag

Sådan skal vinterhvede dyrkes!
Troels Toft, seniorkonsulent, Patriotisk Selskab  

Show

Sammendrag

Session J6: Majs på planteavlsbedrifter
Majs står stærkt i konkurrencen med korn på lettere jordtyper. Som salgsafgrøde kan majs produceres til salg som:
1. Kernemajs til svinebedrifter.
2. Majshelsæd til produktion af biogas.
3. Kolbemajs og majshelsæd til kvægbedrifter.
Hvordan står majsen i konkurrencen på forskellige jordtyper, hvordan er økonomien, og hvor langt kan det betale sig at transportere? Hvilke ting er vigtigt at få aftalt i en kontrakt?
Der er muligheder i majs til salg fra planteavlsbedriften Søren Kolind Hvid, specialkonsulent, VFL   

Show (3,4 MB)

Sammendrag

Omkostninger ved lagring og håndtering af majs på svinebedrifter Else Vils, seniorkonsulent, VFL    

Show (3,4 MB)

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events