Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema K - Planteværn

Beskrivelse af sessioner i tema K - Planteværn.

Session K1: Bekæmpelsesstrategier mod ukrudt
De nyeste resultater vedrørende ukrudtsbekæmpelse i korn, raps og majs samt status for resistens mod ukrudtsmidler.
Bekæmpelse af ukrudt Jens Erik Jensen, landskonsulent, VFL 

Show

Sammendrag

Status for resistens mod ukrudtsmidler Solvejg Kopp Mathiassen, seniorforsker, AU  

Show

Sammendrag

Session K2: Bekæmpelsesstrategier mod sygdomme og skadedyr
De nyeste resultater for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i korn, raps og majs. Speciel fokus på hvedebladplet, som i 2011 var et større problem end tidligere.
Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, VFL 

Show (.pptx) 

Show (.ppt)

Sammendrag

Hvedebladplet – hvorfor var svampen så udbredt i 2011, og kan vi varsle for angreb? Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, AU  

Show

Sammendrag

Session K3: Nye plantebeskyttelsesmidler
Præsentation af tre nye plantebeskyttelsesmidler med nye aktivstoffer. De to midler er mod glimmerbøsser og det tredje et vækstreguleringsmiddel.
Avaunt
Erling Falch Pedersen, konsulent, DuPont Danmark Aps   

Show

Sammendrag

Plenum
Martin Clausen, rådgiver, Syngenta Crop Protection A/S  

Show

Sammendrag

Medax Top Jakob Skodborg-Jensen, agronomy manager, BASF A/S  

Show

Sammendrag

Session K4: Nyt om godkendelse og anvendelse af pesticider
I 2011 blev EU's nye pesticidlovgivning vedtaget. En mulig konsekvens er, at triazolerne forbydes, eller at deres anvendelse indskrænkes. En anden konsekvens er, at alle landmænd fra 2014 skal dyrke efter principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM).
Hvad betyder det, hvis vi mister triazolerne?
 
Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, AU 

Show

Sammendrag

Hvor tæt er du på IPM? Hør om pointsystemet Poul Henning Petersen, landskonsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Session K5: ”Farming with Future” – experiences from The Netherlands
Efter skuffende resultater med Hollands anden pesticidhandlingsplan valgte man at gå en anden vej, som bl.a. involverede brugerne mere. Formålet med ”Farming with Future”, som denne handlingsplan blev døbt, var at udvikle bekæmpelsesstrategier, som både lever op til landmandens krav, og som opfylder de nationale mål for miljø og sundhed.
Sessionen afholdes på engelsk.
”Farming with Future” – experiences from The Netherlands Frank Wijnands, Wageningen University, Plant Research International, The Netherlands  Show
Session K6: Glyphosat, grundvand og herbicidresistens
Glyphosat er verdens mest brugte pesticid. I de senere år har der været fund af midlet i grundvand, og vi har hørt om herbicidresistens over for glyphosat hos ukrudt. Eksperter har sagt, at disse ting ikke kunne ske, men hvad er fakta? Vi præsenterer de nyeste resultater og vurderer, om de får betydning for danske jordbrugere.
SMS-afstemning i denne session.
De nyeste resultater om glyphosat og grundvandet
 
Poul Henning Petersen, landskonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Risikoen for udvikling af resistens mod glyphosat Solvejg Kopp Mathiassen, seniorforsker, AU    

Show

Sammendrag

Session K7: Debat om fremtidens beslutningsstøttesystemer
Som led i Grøn Vækst er der afsat penge til at udvikle nye eller forbedrede prognose-, varslings- og beslutningsstøttesystemer. Hør planerne for, hvordan pengene skal bruges. En landmand og en konsulent fortæller, hvad de mener pengene skal bruges til. Herefter debat med salen.
Konklusionerne fra udredningsarbejdet om moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer Jørgen Aagaard Axelsen, AU     Show
Landmandens ønsker til fremtidens beslutningsstøttesystemer Jeppe Mouritsen, gårdejer, Pebringsgaard   

Show

Sammendrag

Konsulentens ønsker til fremtidens beslutningsstøttesystemer Marian Damsgaard Thorsted, planteavlskonsulent, Landbo Limfjord  

Show

Sammendrag 

     


Til top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events