Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema L - Energi fra landbruget

Beskrivelse af sessioner fra tema L - Energi fra landbruget.

Session L1: Planter som råstoffer til et hav af produkter
Der kan laves et hav af produkter ud fra planter – og ikke kun energi. Bioraffinering af planter bliver én af de væsentligste metoder til erstatning af de petrokemiske produkter og andre råstoffer, der i stigende grad bliver global mangel på. Lene Lange er blandt de forskere i verden, der har det største overblik og de største visioner for mulighederne.
Biologiske løsninger, processer og produkter Lene Lange, professor og forskningsdirektør, AAU, Institut for Kemi og Bioteknologi    Show
Session L2: Green Biorefinery – an overview
Biorefinery overview and examples of some of the most promising demonstration and pilot initiatives across Europe.
Sessionen afholdes på engelsk.
Green Biorefinery in Europe
Michael G. Mandl, Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Østrig    Show
Session L3: Perspektiver i bioraffinering
Produktion af andengenerations ethanol på basis af halm og udnyttelse af restprodukter – hvad er mulighederne og i hvilken retning trækker udviklingen? Hør en status på anlægget til halmforgasning i Kalundborg. Hvilke effektiviteter er opnået, og hvilke perspektiver er der for udnyttelsen af restprodukter?
Bioraffinering af landbrugsprodukter
Benny Mai, vicepræsident, Inbicon A/S  

Show

Sammendrag

Termisk forgasning af halm og andre vanskelige brændsler fra landbrug mv. Peder Stoholm, ingeniør, DONG Energy  Show
Session L4: Biorefinery – equipment and storage
Presentation of State-of-the-art-equipment for cultivation, harvest and pre-treatment of biomass for biorefineries. Cultivation and storage trials on lignocellulosic and oil crops in Europe – results and perspectives.
Sessionen afholdes på engelsk.
Lignocellulosic biomass production and delivery for biorefineries Mariusz Stolarski, Dr. Inz., Department of Plant Breeding and Seed Production, Polen 

 

Show (4,4 MB)

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

Oil crops production and delivery for biorefineries Myrsini Christou, Center for Renewable Energy Sources, CRES, Grækenland     

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

Session L5: Optimering af biomassen fra danske marker
Betydning og optimering af arealanvendelsen i dansk landbrug i relation til produktion og indtjening, samt ikke mindst forsyningen med både fødevarer og biomasse. Teknologiudviklingen inden for forbrænding og biologisk konvertering af biomasse er i højeste gear, men hvor er vi lige nu?
Mere bioenergi - hvad betyder det for arealanvendelsen? Niclas Scott Bentsen, fagkonsulent, KU   

Show

Sammendrag

Teknologier til konvertering af biomasse Claus Feldby, professor, KU    Show
Session L6: Energi fra poppel og halm
Der har længe været arbejdet med pil til energiformål. Hør nu om de tyske erfaringer med poppel i kort rotation på landbrugsjord. Der er potentiale i anvendelsen af halm til biogasproduktion. Hør mere om udbyttet af halm og om de praktiske problemer i forbindelse med håndtering og indfødning. Er der økonomi i det for landmanden?
Poppel til energiformål

Uffe Jørgensen, seniorforsker, AU  

 

Show

Sammendrag

Halm til biogas
Henrik B. Møller, seniorforsker, AU     

Show

Sammendrag

Session L7: Energi fra pil og roer
Dyrkning af pil til energiformål er ikke uden udfordringer. Hør nyt om forskellige høstmetoder og de forbundne fordele og ulemper. For landmandens økonomi er udbytte- og tørstofniveau afgørende. Roer er blevet aktuelle til produktion af biogas. Hør om håndtering, rengøring, knusning, transport og ensilering. Kombineret udnyttelse af roer til foder og biogas kan være vejen frem.
Høst og økonomi i piledyrkning Jørgen Pedersen, Innovationskonsulent, AgroTech A/S    

Show

Sammendrag

Roer til både biogas og foder
Elo West Larsen, Rådgiver, KWS    

Show

Sammendrag



Til top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events